İman ve küfür

Image

Sual: “Haram olan bir işe başlarken besmele çekmek insanı imansız mı eder? Eğer öyleyse bilmeyerek çekenler de imansız olurlar mı? İman tazelenirken sadece ‘Lâ ilâhe İllallah’ demek yeterli midir?”

İman veya küfür doğrudan kalple ve niyetle ilgili bir meseledir. İnsan bozuk olan dil ve amelinden dolayı imansız olmaz ve küfre girmez. Bunu “günah” çerçevesi içinde değerlendirmek daha doğru olur. Esas olan dildeki ve ameldeki bozukluğu gidermektir. Her günah için tevbe ve istiğfar ile, Allah’a sığınmak elbette mümkündür.

Haram bir işe başlarken besmele çekmek, yani Allah’ın razı olmadığı bir işe başlarken Allah’ın adını anmak elbette uygun değildir; bu iş, ne adam açısından haramı helâl edicidir; ne de karşı taraf için adamın dinden-imandan çıktığını söyleyecek boyutta bir cinayettir! Besmele çeken adamda imanın izi ve etkisi bulunduğu düşünülür, adama yaklaşılır ve haram işlemekten vazgeçirmeye çalışılırsa daha isabetli olur.

İman tazelenirken Allah’a ve Allah’ın Resûlü’ne (asm) olan imanımızı beraber ikrar etmemiz lâzımdır. Çünkü Ulûhiyet risâletsiz olmaz!1 Son Peygamberi bilen, dâvetine muhatap olan, tebliğine ulaşan ve “Lâ İlâhe İllallah, Muhammedü’r-Resûlullah” Kelime-i Tevhidinden haberdar olanlar için bu kelimeyi bölmek ve yalnız birini tercih etmek makbul ve sahih bir iman değildir. Ancak bilmeyenler, öğreninceye kadar muaf sayılabilirler. Yani bilmeyenlerin yalnızca “Lâ İlâhe İllallah” sözünü söylemeleri, tamamını öğreninceye kadar, kendileri için kifayet edebilir.2

 

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 63.

2- Mektûbât, s. 322.

 

Image

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*