İmanımızı nasıl yenilemeliyiz?

İman, hem her ferdin hayatının nurudur, hem girdiği âlemin ışığıdır. “Lailaheillellah” ise, o nuru açar bir anahtardır.

Yaşımız ilerledikçe, hayat şartlarını adapte oluyor, yeni bilgiler elde ediyorsak; imanımızı da bu şartlara göre yenilemek durumundayız. İşte, Hz. Peygamber (asm), “İmanınızı Lâ ilâhe illâllah ile yenileyiniz.”1 diye ders vermesinin sırlarından birisi budur.

Kimi farkına varmadan, “şirk-i hafiye/gizli şirke” düşebilir. Bilmeyerek insanların ağzından çıkan ve dinsizliği çağrıştıran pek çok kelimeler var. Kimi “şüphe ve vesveseler” pençesinde kıvranır. Şu halde “Lailahe illellah!” diyerek ve bunun hakikatini tefekkür ederek imanımızı yenilemeliyiz. “Gayb denen metafizik alemle aramızdaki perde kalksa, imanımda bir artma olmaz!” diyen Hz. Ali (r.a), “Ey Allah’ın elçisi, Allah’a kavuşan en kısa yol nedir?” diye sorar.

Peygamberimiz: “Benim ve öteki elçilerin bildirdiği en güzel zikir, ‘Lailahe illellah/Allah’tan başka ilah yoktur’ cümlesidir. Gök ve yeryüzü kefenin bir gözüne, bu söz diğer gözüne bu söz bırakılsa, bil ki, daha ağır gelir.”

Bunun üzerine takrar sorar: “Nasıl zikredeyim, ey Allah’ın elçisi?” “Gözlerini yum ve söylediklerimi dinle, sonra üç kez tekrarla ben dinleyeyim: Lailahe illellah/Allah’tan başka ilah yoktur! Zikrin en güzeli budur.”2

İman; ihlas ve tefekkür ile yenilenir. İhlâsı kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi, rabıta-i mevttir. Evet, ihlâsı zedeleyen ve riyâya ve dünyaya sevk eden tûl-i emel olduğu gibi, riyâdan nefret veren ve ihlâsı kazandıran, rabıta-i mevttir. Yani, ölümünü düşünüp, dünyanın fâni olduğunu mülâhaza edip, nefsin desiselerinden kurtulmaktır.

İkinci sebep, iman-ı tahkikînin kuvvetiyle ve marifet-i Sânii netice veren masnuattaki tefekkür-ü imanîden gelen lemeât ile bir nevi huzur kazanıp, Hâlık-ı Rahîmin hazır, nâzır olduğunu düşünüp, Ondan başkasının teveccühünü aramayarak, huzurunda başkalarına bakmak, medet aramak o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmekle o riyâdan kurtulup ihlâsı kazanır.3

Dipnotlar:
1-Müsned, 2:359.
2-Hâkim, el-Müstedrek, 4:256;
3-Bediüzzaman, Lem’alar, s. 167-168.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*