İmansız cennete gidilebilir mi?

İman, İslam’ın temel taşıdır. İman olmadan Cennet’e gitmek mümkün değildir. Cennet’e girebilmenin temel şartı iman ile ölmüş olmaktır.

Ameldeki eksiklerin ayrıca cezası vardır. İman ile bu dünyadan göçen insan, amelinde eksikleri olsa bile onlar, şefaate veya affa uğramamış ise, onların cezasını çektikten sonra sonunda cennete girecektir.

Cennet ise, ibadetlerin karşılığı veya ücreti değildir. Cennet Allah’ın mü’min kullarına, iman ile intisap edip ibadetlerini yerine getirerek itaat eden kullarına ikramıdır, ibadetlerin karşılığı değildir. Cennet ümidi ve Cehennem korkusu, kullarını ibadet etmeye sadece teşvik edicidir. Allah’ın rızasını kazanmak için ibadet yapılmalıdır. İhlas ve samimiyet, sadece Allah rızası için ibadet yapmaktır. Başka beklentiler ihlası bozar. Allah’ı razı ettikten sonra başkalarının rızasını düşünmeye de gerek yoktur. Bir memleketin padişahını razı eden insan, diğer insanlarının rızasını araması gerekmez. Onun için dinin en temel meselesi imandır. İman, insanı kâinatın sultanı yapar.

İman esasları nelerdir?

İman esasları “âmentü” diye bilinen duada sayılmaktadır. Bu dua da Kur’an’dan süzülerek elde edildiği için öz ve kıymetli bir duadır. Kur’an, iman esaslarını şu şekilde saymaktadır. “Ey iman edenler! Allah’a, Resulüne, gerek Resulüne indirdiği, gerek daha önce indirdiği kitaplara imanınızda sebat edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, resullerini ve âhiret gününü inkâr ederse hakikatten iyice uzaklaşmış, sapıklığın en koyusuna dalmış olur.” (Nisâ 4/136)

Ayette iman esaslarından beş tanesi sayılmıştır. Altıncısı olan kadere iman ise bir başka surede, “Allah’ın emri, mutlaka yerini bulan bir kaderdir.” (Ahzâb 33/38) ayetinde ifade edilmiştir.

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bunları birleştirerek saymıştır. “İman; Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, âhiret gününe, kadere –hayır ve şerrin Allahtan olduğuna- inanmaktır.” (Buhari, iman, 38; Tirmizi, iman, 4; Nesei, iman 5) Bunları maddeler halinde sıralayalım.

Allah’a, varlığına ve birliğine iman.
Meleklere iman.
Peygamberlere iman.
Kitaplara iman.
Ahiret gününe iman.
Kadere iman.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*