İnsan kâinatın küçük bir modelidir

Seyr u sülukü Mi’râc mu’cîzesiyle taçlanan, mütefekkirlerin de rehberi Hz. Muhammed (asm), bir hadiste, “Bir saat tefekkür, bir sene nâfile ibadetten daha hayırlıdır” sözüyle bunun önemine işaret eder.

Manevî seyahat ve seyir, ruh ve duyguların terbiye ile kontrol altına alınıp tekâmül ettirilmesi, olgunlaştırılması nispetindedir.

Bediüzzaman, tarikat disiplininde iki türlü seyr u süluk meşrep ve tarzının bulunduğunu ifade eder:

1- Enfüsi (içe yönelik) yol: Nefisten başlar, hariçten gözünü çeker, kalbe bakar, enaniyeti deler geçer, kalbinden yol açar, hakikati bulur. Sonra âfâka girer. O vakit âfâkı nuranî görür. Çabuk o seyri bitirir. Enfüsî dairesinde gördüğü hakikati, büyük bir ölçüde onda da görür. Zikirlerini gizli ve sessiz yapan tarikatların çoğu bu yolla gidiyor. Bunun da en mühim esası, enaniyeti kırmak, hevayı (olumsuz arzuları) terk etmek, nefsi öldürmektir.

Tabiî ki enfüsî âlemde, yani kendi iç dünyasında aynı zamanda kâinatı görmesi ve okuması mümkündür. Çünkü insan, kâinatın küçük bir modelidir, bir minyatürüdür.

2- Afaki yol: Dıştan, afâktan başlar. O büyük dairenin seyrangâhında Cenâb-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarının cilve ve tecellilerini (yansımalarını) seyredip sonra enfüsî daireye girer. Küçük bir ölçekte, kalbinin dairesinde o Nurları müşahede edip, onda en yakın yolu açar. (Yani “büyük insan” kâinat ve “küçük kâinat” insan arasındaki simetri ve bağlantıları keşfeder). Kalp, âyine-i Samed olduğunu görür, aradığını bulur, hedefine ulaşır. Yani, O’nun hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin O’na muhtaç olduğunu tasdik ve tecelli yeri olan kalbi, bu hakikati kavrar.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*