İnsanlık için muhteşem bir şeref ve lütuf

Bütün zamanlardaki bütün beşerî fikirlerin, bütün akılların birleşmesiyle va’z edecekleri hikmet ve düşüncelerin üst üste konmasıyla bile ulaşılamayacak bir hakikat: Mi’rac ve Mi’rac’ın meyveleri…

Mi’rac hakikatının hikmetinin yüksekliğindendir ki akl-ı beşeri anlamakta ve kavramakta acze düşmüştür. İnsan yine aczin aczini ifade etmesiyle, Mi’rac’ın hikmet-i İlâhiyyesiyle tenezzülat-ı Rabbaniye lütfuna mazhar olmuştur.

Dakik akıllar ve hassas ruhlar yanında, muhabbet dolu kalblerin bir incelik ve lâtiflik gılafını, elbisesini giydirdiği bir hakikat olarak Mi’rac mü’minleri hem hikmeten, hem aklen, hem de kalben kuşatmakla evc-i alâya çıkaran bir vesile olmuştur.
İlimlerin inkişaf ettiği şu zamanımızda Mi’rac’ın vukuu daha da iyi ve kolay olarak anlaşılabilmektedir. Hikmetleri ise yine kulların kulluğunun omuzları üzerinde anlaşılabilecek şekilde konumunu muhafaza etmektedir.
Rabbimizin bizleri muhatap kabul ederek kesret tabakalarının en sonundan bizlere vahdetini ve tecelli-yi ehadiyetini göstermesi, ihsan ettiği bütün nimetler kadar büyük ve kıymetli bir nimettir.
Bütün mahlûkatın ve bütün zişuurun namına Resulu Ekrem’i (asm) muhatap kabul ederek isteklerini ve maksadlarını Rububiyet-i İlâhiyesinin bir kısmını göstererek, müşahade ettirmesi elbette ki bütün mahlûkat hesabına insan için, sonsuz büyüklükte bir şeref ve mazhariyettir.
Bu şeref ve mazhariyete kulluk noktasından Rabbimizin emirlerine itaat ederken, O’nun cemal ve kemaline göstereceğimiz muhabbette, O’na vasıl olacağımız hususî Mi’rac’ımızın merdiveni, kapısı olacaktır inşaallah…
Kelâmıyla iltifat ederek, emirleriyle vazifelendirdiği Resulüne itaat etmek yolunu açık bırakan Rabbimiz, hepimiz için kulluğumuzda ve özellikle de namazlarımızda birer Mi’rac’ı bizlere merhamet ve şefkatiyle ihsan ve mümkün kılmıştır…
Rububiyet-i mutlakası karşısında kemerbeste-i ubudiyetle uluhiyetini anlayacağımız ve vasıl olacağımız namazlar misillü bütün ibadetlerimizde muvaffak olmayı Rabbimizden niyaz ediyor ve geçmiş Mi’rac’ınızı tebrik ediyorum.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*