İslâm’da kadın

İslâm, kadını, anne, eş, kız kardeş vs. olarak değerini yüceltmiş, hak ve hürriyetlerini, görev ve sorumluluklarını en ince detaylarına kadar açıklamıştır.

İslâmın kadını lâyık olduğu mevkiye çıkaran diğer noktaları şöyle maddeleştirebiliriz:

İslâm, kadının üzerindeki “Cennetten kovduran” hakaretini kaldırmıştır: İslâma göre, şeytan her ikisini birden aldatmıştır, bazı âyetlere göre hatâ sadece Hz. Âdem’e (as) isnad edilmiştir, her ikisi tevbe etmiş ve tevbeleri kabul edildiği haber verilmiştir.

İslâm, kadını, dindarlık ve ibâdet açısından erkek gibi ehil görmüş, ona göre mükâfat veya cezâ verileceği beyan edilmiştir.

Peygamber Efendimiz’e (asm) ilk imân eden, hanımı Hz. Hatice’dir (r.anha). Hz. Âişe (r.anha) ise, âlim ve müftüdür; sahabiler, bilmedikleri meselelerin bazılarını ondan sorup öğrenirlerdi.

İslâm, kız çocuklarının diri diri gömülmesini, horlanmasını, aşağılanmasını, kadının uğursuz sayılmasını yasaklamıştır.

İslâmiyet, erkeklerin, kadınlara büyük şefkat ve nezâket göstermesini istemiştir. Kur’ân’da, kadın ismini taşıyan “Nisa, Meryem” sûreleri vardır.

İslâm kadını, anne, eş ve kız çocuğu olarak yüceltmiş. Ayrıca, ana olarak, kız olarak, kız kardeş olarak, eş olarak, hala olarak, teyze olarak, anneanne ve babaanne olarak bütün haklarla donatmıştır. Bunların âyet ve hadislerini sıralamak, bu köşenin münderecatını aşar. Bu hususlarda ciltlerle kitaplar yazılmış, tefsirler yapılmıştır.
l İslâm, kadının ilim öğrenmesi için büyük tahşidatlar, teşvikler yapmıştır.

İslâm sınırsız evlenmeyi kaldırmış, zarûretler ve birçok ağır şartlar dahilinde dört ile sınırlandırmıştır.

İslâm, boşanma sistemini erkeğin keyfine bağlı bırakmamış, kadının haksız ve keyfî boşanma ile, zulm ile terk edilmesini engellemiştir.

İslâm kadına varis olma hakkını, anne, eş, büyük veya küçük kız, hatta anne karnında iken bile tanımıştır!

İslâm karı-koca haklarını tanzim etmiş, kadını bir eşya, metâ, hizmetçi ve köle olmaktan kurtarmıştır.

İslâm, kadını, küçük yaşta iken, yâni bülûğa ermeden önce, vesayetini velisine vermiştir. Himâye edilmesini temin etmiştir. Kadının terbiye, eğitim, gözetme ve mallarına ihtimam edilmesini teminat altına almıştır.

İslâm, kadın ile erkeği, ibâdet, kulluk mevzuunda eşit tuttuğu gibi, dünyevî hükümlerde de adaleti sağlamıştır.

Başka hangi kültürde, sistemde, hukukta, en ince teferruâtına kadar, kadın hakları böylesine sıralanmış, eğitim ve terbiyesine önem verilmiştir?

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*