İsm-i Kuddüs’ün nezafet memurları

Gördüğümüz, görmediğimiz, bütün kâinatın Hâlıkı olan Cenâb-ı Hak, gerek dünyamızda ve gerekse bütün kâinatta; bir abes iş, çirkinlik, lüzumsuzluk, boşluk bırakmamıştır. Özellikle âlemimizin temizliği hususunda, Kuddüs (Allah’ın her türlü kusurdan, noksandan, çirkinlikten uzak olduğunu ve her şeyi tertemiz yaptığını ifade eden) isminin cilvesi, onun nezafet (temizlik, paklık) memurlarıyla yaptığı temizleme işleri olmasa bu dünya yaşanır bir hâl alır mıydı acaba?

Şöyle etrafımıza dikkatlice baktığımızda bunları müşahede ederiz, rahatlıkla görürüz. Geçenlerde evden çıktım, apartmanın etrafına doğru yürürken zemindeki mermerin üzerinde bir sürü karınca gördüm. Onlara göre büyük bir böcek ölmüş, onlar da bir anda ortaya çıkıp, onun leşini yok etmeye çalışıyorlar. Her zaman geçtiğim bu yerde öyle bir karınca sürüsü görmediğim için bir taraftan şaşırdım, bir taraftan da tefekküre daldım. Çünkü biliyordum ki, öyle bir nezafete aykırı bir işte, İsm-i Kuddüs’ün nezafet memurları iş başı yapar. Ve Kuddüs ismine münasib düşmeyen nezafetsizlikleri, o ismin Sahibinin emriyle temizler yok eder, yine dünyamızı yaşanır hâle getirir. Yeter ki, beşer eli, kâinatın o işleyen düzenini bozmasın. Tabakat-ı âlemde deveran eden dolapların hareketlerine muhalefet etmesin. Yoksa kâinatın, dünyanın nizamı bozulur. Bunun aksinde ise, kâinat çok güzel bir düzen ve intizam dairesinde işler gider.

Dikkat edin bakın, bir yerde bir hayvan ölüsü varsa, hemen oraya sevk-i İlâhî ile İsm-i Kuddüs’ün vazifeli memurları ânında sevk ediliyor. Veya bir anda yaratılarak o vazifelerini yapıp tekrar ortadan kayboluyorlar. Bu nasıl bir nizam, nasıl bir düzen Allah’ım? Bu işler, ancak Senin havl ve kuvvetinle yapılır.

Özellikle bu sıcak havalarda dışarıya şöyle bir parça et veya kıyma bırakın bakalım ne oluyor? Bir müddet sonra hemen kurtlar oynamaya başlıyor, ”kurtlandı” diyoruz değil mi? Tamam, buna kimyevî veya fizikî bir takım sebebler gösteriliyor? Ama işin gerçeği o değil! Kim ne derse desin, bu işler tamamen Cenâb-ı Hakk’ın “kün fe yekûn” emrine dayanan işlerdir. “Ol!” diyor, bir anda oluveriyor. Kâinatta kirliliğe müsaade etmeyen Kuddüs, hemen nezafet memurlarını ya def’aten yaratıyor, ya da var olanlarını olay mahalline sevk ediyor. Özellikle belgesellerde v.s bunu görmek mümkün. Bir hayvan ölüyor, hatta ölmesine yakın bir zamanda kartallar, akbabalar, çakallar v.s hayvanlar orada peydahlanıp, öldüğü vakit o leşi yiyip, kâinatta temizlik yapıyorlar…

Bu anlattıklarımızın belki de binlerce, milyonlarca numunesi vardır kâinatta. Denizlerde de, dağlarda da, ormanda ve gökyüzünde de hep bu kanun işliyor ve dünya da, kâinat da, insanın yaşayabileceği bir halde devam edip gidiyor. Tâ ki insanoğlu aslî vazifesinden tamamen sıyrıldığı vakte kadar… Ondan sonra da zaten Kâinatın Sahibi kâinatı harab edip kıyameti kopartacak.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*