İsviçre Alplerinde bahar

Image
Her zaman ve herkes değil, bazı vakitler ve bazı şahıslar önemli olur, önem arz eder, ehemmiyet kesbederler ve fikirleri, inançları itibariyle kıymetlidirler.

Avrupa’nın ortasında bir yerlerde İsviçre’de yaşayacaksınız ve Nurlu, nuranî bir yaşayış tarzınız olacak ve bu tarzınızdan taviz vermeden saadet içinde hayatınızı devam ettireceksiniz.

Bu tavizsiz hayata baktığınız zaman yüzde 46’sı Katolik, yüzde 40’ı Protestan ve geri kalan yüzde 14’ü 150’ye yakını diğer inanç sahiplerinden oluşan bir ülkeyi aklınızdan çıkarmamalısınız.

Genel kuralın asayiş, insan hak ve hürriyetlerine riayet etmek olduğu inanç noktasındaki bu serbestiyet her türlü inancın bu ülkede yaşayabilmesine imkân vermiş.

46 kantonlu İsviçre’de adeta artı bir kantonu da din duygusu ve inançlar teşkil ediyor… Belki de İsviçre’nin dünyaya verdiği ve vermeye çalıştığı tarafsızlık mesajının dayanak noktasını; hukuk ve hak noktasından sahip olduğu dinî inançların serbestçe yaşanmasını ağırlıklı olarak içine alıyor ve dünyaya gösteriyor…

Daha çok ve ayrıntılı bilgiler verilebilir İsviçre’de ki dinî hayat için. Bizim için dikkat çekici ve takdire sayan tarafı ise şu günlerde Avrupa’nın diğer bir çok ülkesinde İslâm’a ve Müslümanlara saldırıldığı halde İsviçre hükümetinin ve halkının ülkelerindeki Müslümanlara ve diğer inanç sahiplerine sahip olduklarının dışında farklı bir tavır sergilememeleridir.

Avrupa’nın bu kantonlar ülkesinde yukarıdaki özelliklere sahip uygulamalar bir cihette bize buradaki İslâmî hizmetlerin uygulamalarında ve Müslümanların İslâmı yaşamalarındaki imkânların kaynaklarını teşkil ediyor…

Mütevazî bir şekilde Risâle-i Nur hizmetleri de bu ülkede gayet rahat ve güzel bir şekilde yürütülüyor. Asayişe, toplum hayatına katkıları dünyanın her yerinde ispatlanmış olan Risâle-i Nur talebeleri ise muhtaçlara Nurları ulaştırma gayreti içinde çalışmalarını devam ettiriyorlar…

Belli bir yaş seviyesine ulaşmış olan İsviçre Nur talebelerinin soğuğa, işlerine ve şanssızlıklarına rağmen Risâlelerin okunması ve mütalâası noktasında gösterdikleri gayret ve çalışmalar takdire sayandır. Cenâb-Hak bu konuda her zaman istihdam ve muvaffak etsin İnşaallah…

Ekser yazılarımızda dile getirerek anlatmaya çalıştığımız gibi; iman ve inanç konusundaki bir ummanı andıran anlatım ve izahlarıyla benzersiz yaklaşımlar sergileyen Risâle-i Nurlardan istifade edebilmek gerçekten onların dikkatlice ve mütalâa ederek okunmasına bağlı…

Ve İsviçreli Müslümanların bu konuda da büyük bir gayret içinde olduklarına şahit olduk. Bu tarz okuma ve anlamaya yönelik olarak yapılacak programların devamı ve çoğalması dileği ile…

NOT: Bir okuma programı vesilesiyle kısa bir süre beraber olduğumuz sayın M. Aydın, T. Gümüş, A. Aydın, R. Gümüş, M.Serit, Y. Hüryaşar, O. Ermumcu, E. Şen, G. Kızılırmak, İ. Taş, F. Aydın ve isimlerini sayamadığımız bütün kardeşlerimize başarılar diliyor duâ ediyor, mukabil duâlarını bekliyoruz. R. O.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*