Kabul buyur Üstadım

Her bir kardeşimizin her bir meziyetini,

Tefâni sırrı ile her bir faziletini,

Uhuvvetle koruruz dâvânın izzetini.

Fenâ fil-ihvânız biz, kabul buyur Üstadım

Nurun üssü’l-esâsı, tam bir uhuvvettir.

Meslek ve meşrebimiz, haliliye, hıllettir.

Bu hılletin esası, halis samimiyettir.

Fena fi’n-Nur olmuşuz, kabul buyur Üstadım

Okuyunca risâle, tashih eder imanı.

Akıl ve kalbimizin nurlanır her bir yanı.

Susturup tard ediyor kötü nefsi, şeytanı.

Fenâ fi’r-Risâleyiz, kabul buyur Üstadım

Rabbim gönderir elbet her yüzyılda müceddid.

Bütün meseleleri risâle eder tecdid.

Ahireti kurtarıp okuyan olur Said.

Fena fi’l-müceddidiz kabul buyur Üstadım

Fitne-i ahir zaman en dehşetli bir zaman.

Deccaldan ve Süfyandan demeliyiz el-aman.

Mehdiye tâbi olsak dosdoğru olur iman.

Fena fi’l-mehdiyiz biz, kabul buyur Üstadım

Her bir Nur Talebesi, Üstadın numunesi.

İman, Kur’ân hizmeti, evvel âhir gayesi.

Makam, mevki aramaz talebelik, pâyesi.

Fena fi’l-Üstadız biz kabul buyur Üstadım

Kalbimiz, vicdanımız, cemiyet hayatımız,

Külliyatla sağlanır uhrevî rahatımız.

Hava, su, ekmek kadar vardır ihtiyacımız.

Fena fi’l-Külliyatız, kabul buyur Üstadım

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*