Kadir gecesini araştırmak

Bu günlerde mübarek gün ve geceler yoğun şekilde bizi feyizlendiriyor. Anlıyoruz ki, Ramazan-ı Şerifin her bir günü diğer bir günü aratmayacak kadar feyizli, her bir gecesi diğer bir geceyi aratmayacak derecede mübârektir. Kadir Gecesi de, Muhammed Aleyhissalatü Vesselâmın ümmetine verilmiş bir hediye olarak bu ayın içinde gizlenmiştir.

Bu gece, önceki ümmetlerin uzun ömürlerine sevapta ve feyizde yetişsinler diye Muhammed (asm) ümmetine hediye olarak verildi1 ve bizzat Cenâb-ı Hak tarafından bin aya eşit kılındı.2

Kadir Gecesinin, Ramazan-ı Şerifin neresinde olduğuna dâir Peygamber Efendimizden (asm) gelen haberlere bir göz atalım:

* İbnu Ömer (ra) anlatıyor: “Resûlullah’a (asm) Kadir gecesi Ramazan’ın neresinde?” diye sorulmuştu. Resûlullah Efendimiz (asm):

“O, Ramazan’ın tamamında!” buyurdu.3

* Hz. Aişe (ra) anlatıyor: “Resûlullah (asm) vefat edinceye kadar Ramazan’ın son o­n gününde îtikâfa girer ve derdi ki: ‘Kadir gecesini Ramazan’ın son o­n gününde arayın.’ Resûlullah’dan (asm) sonra, zevceleri de îtikâfa girdiler.”4

*Ebu Saîd (ra) anlatıyor: “Biz Hz. Peygamber (asm) ile birlikte Ramazan’ın orta o­n gününde itikâfa girdik, yirminci günün sabahı olunca eşyalarımızı evlerimize taşıdık. Resûlullah (asm) bir hutbe okudu ve sonra şöyle buyurdu:

“İtikâfa girmiş olanlar, itikâf mahallerine dönsünler. Zira bu gece bana Kadir Gecesinin hangi gece olduğu gösterilmişti, sonra unutturuldu. Siz, son o­nda ve tek gecelerde arayın. Ayrıca bu gece kendimi su ve çamur içinde secde eder gördüm.” Resûlullah (asm) itikâf mahalline dönünce, o günün sonuna doğru hava bozdu. Mescid o sıralarda (üzeri dallarla örtülmüş) çardak şeklindeydi. Hz. Peygamber’in (asm) burnu ve burun yumuşağı üzerinde su ve çamur bulaşığını gördüm. Bu gece 21. gece idi.”5

İbnu Ömer (ra) anlatıyor: Hz. Peygamberin (asm) ashabından bazılarına, rüyalarında, Kadir gecesinin Ramazan’ın son yedisinde olduğu gösterildi. Rüyaları kendisine anlatılınca Efendimiz (asm):

“Görüyorum ki, rüyanız son yediye uygun düşmektedir. Öyleyse, Kadir gecesini aramak isteyen son yedide arasın” buyurdu.6

* Zirr İbnu Hubeyş anlatıyor: Ubeyd İbnu Ka’b’a (ra) dedim ki: “İbnu Mesud (ra) ‘Bütün sene geceleri kalkan kimse Kadir gecesine tesadüf edebilir’ diyormuş (ne dersiniz?).” Bana şu cevabı verdi: “Kendisinden başka ilâh olmayan Zat-ı Zülcelâl’e yemin olsun, Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Ve o gece, Resûlullah’ın (asm) bize kalkmamızı emrettiği gecedir, o da yirmi yedinci gecedir. Bunun emâresi, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınsız olarak doğmasıdır.”7

Mü’minler tarafından genellikle benimsenen, Kadir Gecesinin Ramazanın 27’nci gecesi olduğudur. İslâm âlimlerinden bazıları Kadir Sûresinde geçen ve Kadir Gecesine işâret eden “hiye” zamirinin, Kadir Sûresinin 27. kelimesi olmasından da hareketle bu gecenin 27. gece olduğu üzerinde durur. Fakat yukarıdaki rivâyetler gösteriyor ki, Kadir Gecesi olarak o geceye sabitlenip kalmamalı, her Ramazan gecesini Kadir Gecesi bilmelidir. Nitekim İmam-ı Şârânî’nin ölçüsü yukarıdaki rivâyetlerde de görüldüğü gibi, başka gecelerin de Kadir Gecesi olabileceğini bildiriyor. Bu ölçü dikkate alınabilir. Bedîüzzaman Hazretleri de Kadir Gecesinin bütün Ramazan içinde saklanmış olduğunu bildiriyor ve bunun hikmetinin de, mü’minlerin bütün Ramazan boyunca duâya ve ibâdete devam etmesinin istenmesi olduğunu haber veriyor.8

Kadir Gecesine ulaşmak ve o­ndan hissemizi almak için şu hadise kulak verelim: “Kim Ramazan ayı çıkıncaya kadar akşam ve yatsı namazlarını cemaat ile kılarsa Kadir gecesinden hissesini alır.”9

Dipnotlar:
1- Muvatta, İtikaf 15, (1, 321)
2- Kadir Sûresi: 3
3- Ebu Dâvud, Salât, 324, (1387)
4- Müslim, İtikâf 5, (1172)
5- Buhârî, Fadlu Leyleti’l-Kadr 2, 3, İtikaf 1, 9, 13; Müslim, Sıyâm 213, (1167)
6- Müslim, Sıyâm 205, (1165); Muvatta, İtikâf 14, (1, 321);
7- Müslim, Misâfirîn 179. (762)
8- Sözler, s. 309
9- K.Sitte, s. 400

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*