Kâinat, Regaib Gecesini alkışlıyor

30altAziz Kardeşlerim!

Size iki pusulayı Leyle-i Regaib’den altı saat evvel yazdım. Hizbü’n-Nuriye kâğıt ile teslimden sonra, kat’iyen benim kanaatimde bir nevi’ mu’cize-i Ahmediye olarak, iki aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk, her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duaların akim kaldığı ve herkes me’yusiyetten derd-i maişet endişesiyle kalben ağlarken, birden Leyle-i Regaib –bütün ömrümde hiç mislini işitmediğim ve başkalar da işitmediği– üç saatte yüz defa, belki fazla tekrar ile melek-i ra’dın yüksek ve şiddetli tesbihatıyla öyle bir rahmet yağdı ki, en muannide dahi Leyle-i Regaib’in kudsiyetini ve Hazret-i Risaletin bir derece, bir cihette âlem-i şehadete teşrifinin umum kâinatça ve bütün asırlarda nazar-ı ehemmiyette ve rahmeten lil-âlemîn olduğunu ispat etti ve kâinat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi. “Acaba, dualarımızda Isparta, bu memleketle beraberdi, bu yağmurda hissesi var mı?” merak ediyorum. Şimdiye kadar çok emarelerle Risale-i Nur bir vesile-i rahmet olmasından, bu rahmet îma eder ki, herhalde ehemmiyetli bir fütuhatı perde altında vardır ve belki serbestiyetine bir işarettir. Hem burada Lem’alar’ın verdiği iştiyak cihetiyle yazıcıların çoğalması, inşaallah bir nevi’ makbul dua hükmüne geçti.

Emirdağ Lahikası, 16. mektup, s. 65

LÛ­GAT­ÇE:
âlem-i şehadet: gözle gördüğümüz, şahit olduğumuz âlem, kâinat.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibiyetler.
Hazret-i Risâlet: Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm).
Hizbü’n-Nuriye: imana dair tefekkürî hakikatleri içeren Arapça eser.
Leyle-i Regaib: Regaib Gecesi, Receb ayının ilk Cuma gecesi.
melek-i ra’d: gök gürültüsü ile vazifeli melek.
me’yusiyet: ümitsizlik.
muannid: inatçı.
mu’cize-i Ahmediye: Peygamberimizin (asm) mu’cizesi.
mütemadiyen: devamlı.
rahmeten li’l-âlemîn: âlemler için rahmet.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*