Kâinatın alkışladığı gece: Regaib

altAziz Kardeşlerim!

Size iki pusulayı Leyle-i Regaib’den altı saat evvel yazdım. Hizbü’n-Nuriye, kâğıt ile teslimden sonra, kat’iyen benim kanaatimde bir nevi’ mu’cize-i Ahmediye olarak, iki aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk, her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duâların akim kaldığı ve herkes me’yusiyetten derd-i maişet endişesiyle kalben ağlarken, birden Leyle-i Regaib –bütün ömrümde hiç mislini işitmediğim ve başkalar da işitmediği– üç saatte yüz defa, belki fazla tekrar ile melek-i ra’dın yüksek ve şiddetli tesbihatıyla öyle bir rahmet yağdı ki, en muannide dahi Leyle-i Regaib’in kudsiyetini ve Hazret-i Risaletin bir derece, bir cihette âlem-i şehadete teşrifinin umum kâinatça ve bütün asırlarda nazar-ı ehemmiyette ve rahmeten lil-âlemîn olduğunu ispat etti ve kâinat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi. “Acaba, duâlarımızda Isparta, bu memleketle beraberdi, bu yağmurda hissesi var mı?” merak ediyorum. Şimdiye kadar çok emarelerle Risale-i Nur bir vesile-i rahmet olmasından, bu rahmet îma eder ki, her halde ehemmiyetli bir fütuhatı perde altında vardır ve belki serbestiyetine bir işarettir. Hem burada Lem’alar’ın verdiği iştiyak cihetiyle yazıcıların çoğalması, inşaallah bir nevi’ makbul duâ hükmüne geçti.

Emirdağ Lâhikası, mektup no: 16, s. 65

Benzer konuda makaleler:

1 Comment

  1. Nurderslerini Kesinlikle destekliyorum Allah yar ve yardımcınız olsun ben nur derslerini çok beğeniyorum risalenur eserleri çağın ışîğ olarak görüyorum Allah bu derslerini devam ettirir inşallah bu kainattaki bütün insanların imana Kur’ana riselenur a hava gibi su gibi yemek gibi ihtiyacımız var bunu kimse inkâr edemez risaleinur bu asrın ihtiyacıdır bu asrın hastalığı imansızlık hastalığıdır ve riseinur bu hastalığın ihtiyacına cevap veriyor inşallah ben kur ana ve risaleinur a açıktım ve susadım ben bu risaleinur eserlerini okudukça mutlu oluyorum sevinçli duygusal merhametli şefkatli ve vicdanımın sesini dinliyorum inşallah Allah hepimize huzur Sabır güven selamet versin derslerinizde Allah üstün başarılar versin Allah a emanet ediyorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*