Kainattaki mükemmel nizam ve Risale-i Nurun tercümanlığı

Hasbihal

altGünümüz modern dünya hayatının hareketli yapısı. İnançsız insanlardaki vurdumduymazlık ve boşluk! İnançlı olanlardaki gaflet, ülfet ve tembellik günlük hayatın ana köşe taşları!

Tesadüf ve abesiyetin olmadığı kâinatta ilâhî nizam! Fıtrat kanunlarının hükmünü icra etmeye devam etmesi.

Bu İlâhi nizamı nazara veren kâinattaki fıtrat kanunlarına ciddi atıfta bulunan ve manevi derinliklere kalite ve değer katan Risale-i Nur külliyatı gibi bir hazineye sahip çıkmak en büyük mutluluk.

Müspet ilimlere mana boyutu kazandıran, insan akıl, his, ruh ve duygularını tatmin eden Kur’an! Bu mu’cizeyi referans alıp çok hoş, güzel terim, tanım ve tasvirlerle insanlığa sunan Bediüzzaman!

Ve ona telif ettirilen muhteşem Kur’an tefsiri , Risale-i Nur.

Tüm Müslümanlara karşı, Asya Münafıkları ve Avrupa zalim kâfirlerinin hile, tuzak ve oyunları sonucu gerileme sürecine giren bir İslâm Dünyası. Bu dar sokakta, insanlığa rehber olan İlâhî bir zırh hükmündeki külliyattır, Risale-i Nur.

Batı felsefesinin” yaptığı tahribata karşı, manevî bir kalkandır, Risale-i Nur.

Medrese, zaviye, tekke, mektep ve üniversitenin mahiyetini üstlenmiş ilmi bir rehberdir, Risale-i Nur.

Eğitime maneviyat gerçeğini getirip, materyalist felsefenin yanlışına karşı bir mürşiddir, Risale-i Nur.

Gizli dinsizlik cereyanın sinsi tahribat ve düşmanlığı karşı damarlarına yeniden kan veren cereyandır Risale-i Nur.

Ortadan kaldırılamayınca “şekilci ve resmi” kisve giydirilmeye çalışılan dini asliyetiyle buluşturma aşısı ve iksirinin adıdır, Risale-i Nur.

Medeniyet denen “deniyetin” insanlığa kurduğu tuzakları ve zincirleri ilim ve irfanla kıran kılıçtır Risale-i Nur.

Ağır baskılar karşısında boşlukta kalan masum insanlara karşı; beyin yıkama; yalan, seviyesiz ve maddeci mantalite çizen gaddarlara en güzel cevaptır Risale-i Nur.

Gerçek sanatkâr ve Sânî olan Cenab-ı Hakk’ın emri, iradesi, hükmü, ilmi, kudreti ve kuşatıcılığını tam olarak anlatan gerçek bir vaiz ve nasihtir, Risale-i Nur.

Arz ve kâinatı en mükemmel bakış açısı ile izah eden Kur’an-ı Kerimin o mu’cizeli ifade ve hükümlerini bu asrın anlayışına göre en güzel şekilde izah eden kudsi bir tefsirdir, Risale-i Nur.

Orijinalliğiyle, kalp ve gönüllerde taht kuran ve dünyanın dört bucağında tefekkür ve ibretle okunan külliyatın adı ve ünvanıdır, Risale-i Nur.

İfade etmeye çalıştığımız fikir ve görüşlere birkaç orijinal güzel örnek sunalım.

Risale-i Nur, “denizleri” “dünyanın acip buhar kazanları” hükmünde görür. (A.g.e. Sh. 49)

“Kâinatı”: “mânidar, muntazam, mücessem bir kitab-ı Sübhânî, cismânî bir Kur’ân-ı Rabbânî, müzeyyen bir Saray-ı Samedânî ve muntazam bir şehr-i Rahmânî suretinde gösterir.” (A.g.e. Sh. 129)

Güneşle aya: “bu kâinatın sobası, lâmbası olan kamer.” der. (A.g.e. Sh. 31)

Annelerin memelerini; “erzak paketleri içinde yavrulara gönderilen süt konserveleri ve validelerinin şefkatli sinelerinde asılan şekerli süt tulumbacıkları“ diyerek tarif eder.

Bitki, hayvan gibi her bir canlı varlığı; mânidar, İlâhî, manzum bir kasidecik olarak izah eder. (A.g.e. Sh. 19)

Bulutları, “dağvarî pamukmisâl ve dolu ve kar ve su tulumbası” hükmünde görür.

Garabetli vaziyetlerin gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor, kendisini bilen bir insana; “Başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen fa’al ve kudretli bir Zâtın hârika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi, bu hadiseler de başıboş olamazlar.” der. (A.g.e. Sh. 101)

Bütün kâinatın; hayatın, canlı ve ruh sahiplerinin, emrinde olduğunu onun için çalıştığını” ifade eder.

İnsanların fıtraten Hâlıkını pek ciddî sevdiklerini, Hâlıklarının da onları hem sevdiğini, hem de kendini onlara sevdirdiğini beyan eder.

Bütün kâinatta, zerrelerden tâ yıldızlara kadar her şeyde kusursuz bir intizam, noksansız bir insicam, zulümsüz bir adalet ve mizan bulunduğunu anlatır. Okuyup, ders alıp, uygulayanlardan olmak ümit ve temennisiyle.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*