Karınca’nın kudreti

“Bu aşk ve şevk ile Sultan Hamid zamanından beri zatınızın ve Nur talebelerinizin hukuk-u umumiye ve hususiyelerinizin hasbete’n-lillâh müdafaa ve muhafaza ve himayesi için, yakından-uzaktan, karınca kudretince, dostluk vecibelerini manen-maddeten ifada kusur etmemeye azamî çalıştım, çalışıyorum ve çalışacağım. Bu hâlime Hak ve halk ve Nur Talebelerinizin bir kısm-ı mühimmi âgâhtırlar.” (Tarihçe-i Hayat, s.662)

“Karınca kudreti ne manaya gelir?”, “Risale-i Nur’da karıncaya kudret noktasında atıf yapılmasının sebebi nedir?” gibi sorulara cevap aramaya çalışalım.

Evvela boylarına bakarak karıncaların güçsüz olduğunu düşünmek hatadır. Karınca kendi vücut ağırlığının yirmi katını kaldırabilir.

Karınca, kütlesinden kat kat büyük yiyecekleri parçalayabilir ve kesebilir. Karıncaların boyutlarının dünya için ideal olduğu görülür. Zira karıncalar kedi ya da köpek kadar iri olsalardı dünya için tehlikeli olabilirlerdi. Sadece bu mikyasta yaratılmasının bile insan ve diğer canlılar için bir rahmet olduğu aşikârdır.

Karıncaların bu kadar ağır yükleri taşımasının sırrı nedir? Ohio State Üniversitesi’nde yapılan araştırma, karıncaların eklemlerinin kendi ağırlıklarının 3500-5000 kat yükü taşıyabileceğini ortaya koymuştur.

Karınca tüm yükü ağızıyla taşır. Burada yer alan ağırlık boyun eklemleri ile ayaklarına aktarılır. Boyun eklemlerinde yer alan sert ve yumuşak dokular çok dayanıklıdır. Yani, ağızdaki yükün ayaklara aktırılarak hafifletilmesi ve boyun eklemlerinin özel yapısı karıncanın çok ağır yükleri kolayca taşımasını sağlar.  Bu hakikat ilim adamlarına ilham kaynağı olmuştur. Günümüzde karıncalardan etkilenerek çok ağır yükler taşıyabilen robotlar üretmek için ilim adamları yoğun bir mesai yapmaktadırlar.

Yeri gelmişken karıncanın çenelerinin ve dişlerinin de kuvvetinden bahsedelim. Karıncanın çenesi minyatür ebattadır ve bir saç telinden daha incedir. Sağlam yaprakları herhangi bir zarar görmeden kesebilecek kadar kuvvetli ısırabilir. İlim adamları bu gücün mekanizmasının çinko atomların eşit düzeniyle ilgili olduğunu keşfettiler. Bu keşif, bunun ileride insan yapımı araçlara uygulanabileceği fikrini gündeme getirdi.

Bu durum; ABD’de kıdemli bir araştırma görevlisinin, Scientific Reports dergisinde yayınlanan makalesinde de desteklenmiştir. Makalesinde karınca dişlerinin bileşimi üzerine değerlendirme yapan araştırmacı; karınca dişlerinin, insan derisini bile parçalamadan kesebileceğini, bunu kendi dişlerimizle bile yapmanın zor olduğunu ifade etmiştir. Özellikle çinkonun karınca dişlerinin içinde nasıl dağıldığını araştırdıklarını beyanına eklemiştir.

En güçlü insanlardan bile güçlü yaratılan karınca; insana aczini, fakrını hatırlatmaya devam ediyor. Hatırlamak ve yaşamak duasıyla…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*