Kemalizm ortak paydasında birleşenler

Hadiselerin mahiyetini az çok bilenlerin dışındakilerin çoğu şaşkın… Zihinleri tepetaklak eden gelişmelerin alabora ettiği bir cemiyette yaşıyoruz. Bilhassa Cumhuriyetin kuruluşundan çok partili döneme geçiş günlerine kadar yaşanmış bazı hadiselerin milletten saklanması veya halkın yanlış bilgilendirilmiş olması, doğrulara olan inançları da aşındırıyor. Cemiyetin içtimaî emniyetinde büyük tahribatların meydana geldiğini hepimiz kabul ediyoruz. Kemalizmden en son vazgeçeceklerin şaşkınlığı daha başka…

Resmî tarihin ninnileriyle uyutulmuş çocukların hafızalarındaki garabete şaşanlar da şaşkın… Hâlâ bugün bile M. Kemal’in meddahlığına kalkışan ve onun zamanındaki icraatları “lâ yuhti” (hatasız) kabul eden iktidar partisiyle destekçisi bazı grupları bırakarak Onur Öymen’e saldıranlara da şaşmamak mümkün mü? Öymen, çocukluğundan beri, medyada ve cemiyetin elit mahfilinde seslendirilmiş düşünceyi söyledi. Hayatının çoğu Avrupalıların içinde geçtiğinden, Şark kurnazlığına tevessül etmedi. Lisanı kalbine tercüman oldu. Yani ikiyüzlülük yapmadı.

Türkiye’nin asıl probleminin bir türlü demokratikleşemeyen “takıyyeci” gruplarımız olduğunu inkâr edenler, şu süreçlere müsbet bir katkıda bulunamazlar. M. Kemal’in kendi partilerinde olacağını iddia edenlerin, M. Kemal’e benzetilmek isteyenlerin, ilke ve inkılâplarına sadakati tazeleyenlerin, Atatürk’ü dindar göstermeye çalışanların “dindar kimliklerle” siyaset yaptıkları bir Türkiye’de söz konusu zihniyetlerden “hayır” beklemek hakka saygısızlık olmaz mı?

Kemalizm, yalnız CHP’ye yardım etmedi; siyasal İslâmcıları da, ırkçı Türkçüleri de, ırkçı Kürtçüleri de bu ikbale taşıyan Kemalizmdir. Murat Yetkin’in ifadesiyle, bütün ihtilâller Kemalizm adına yapıldığına ve şu mevcut Meclis tablosu da bir müdahale eseri olduğuna göre, Meclisteki bütün siyasî partilerimiz “Kemalizm”den beslenerek geliyorlar.

Yakın tarihimizin sahnesinde rol alan kişilerin ve hadiselerin mahiyetleri ortaya çıkmadan, Türkiye’ye “demokrasinin” gelemeyeceğini artık hepimiz kabulleniyoruz. AB sürecini idam sehpasına giden “kahredici yola” benzeten Kemalistler, kendi zaviyelerinden elbette haklıdırlar. En az Kemalistler kadar AKP, CHP, MHP ve DTP de AB’ye karşı olmakta haklıdırlar. Zira kanun hakimiyetinin esas olduğu, şahıslara özel koruma kanunlarının bulunmadığı, dinin siyasete alet edilmediği ve ırkçılığın kanunen suç kapsamına alındığı bir Avrupa Birliğine, 22 Temmuz seçimiyle ortaya çıkan Meclisimizdeki hangi siyasî parti taraf olabilir ki….

Hoş olmayan birşey varsa, takıyyedir. Yani bazı dindarların Atatürkçülüğü benimser görünmeleridir. En çirkin şey ise, münafıklıktır. Kemalizmin 1950’lerden sonra resmî kurumların içinde ve nifaka bürünerek milletle mücadeleye giriştiğini bildiğimiz halde, kendi mantığı içinde tutarlı bir tavır sergileyerek “Atatürk’ün yaptığını savunmak suç mu? Ben faşistsem Atatürk ne?” diyen Öymen’i hedefe koymak, sizce de haksızlık sayılmaz mı?

Kemalizm yalnızca Dersim Alevilerine ve Doğudaki Kürtlere zulmetmemiştir. Savaş gemilerinin Doğu Karadeniz’i top atışına tuttuklarını; Trabzon, Erzurum, Konya, Yozgat, İstanbul ve daha birçok Anadolu vilâyetlerindeki mezalimleri ve darağaçlarını da seslendirmek zorundayız. Kemalizmin meşhur komita istibdadından bütün Türkiye zarardîde olmuştur.

Fakat asıl mesele, günümüzde mertçe M. Kemal zamanında yapılan yanlışlara itiraz etmek olsa gerek. Ama Atatürk meddahlığı yapanların Kemalizm karşıtlıkları geçersizdir ve demokrasiye de karşı olma mânâsını ifade eder.

Benzer konuda makaleler:

4 Yorum

  1. guzel bı anlatım …Allah cc razı olsun hakkı gızlemeden takıye yapmadan anlatan muslumanlara.ben sadece kur_an,sunnet cızgısınde yurumeye calışan bırıyım ..ama sıtenıze gırerım bazen ..Allah cc hıcbır kınayıcının kınamasından cekınmeyıp hakkı söyleyen muslumanlardan razı olur inşaallah….

  2. Mevcut iktidar ve mevcut muhalefet de buna mani olamaz. Millet olarak da demokrasiyi benimseyemedik diye kanaat ediyorum ama herkes faydalanmak istemesi ileride muhtemelen değişimlere sebep olacaktır. Kanaatim o sürecinde biraz sancılı geçeceğidir.

  3. Avrupa Birliği muhalifleri, AB ile entegre olunca, kendi menfaat ve çıkarları istikametinde kurmuş oldukları fasid ve kayırmaci ve de keyfine ve menfaatlerine göre HAK ve HUKUKU evirip çevirenlerin rahatı ve düzenleri alt-üst OLACAK. ONUN için Avrupa Birliğine almasınlar diye, AV8RUPA KRİTERLERİNİ savsaklayıp, hep tersinden öküzleri koşuyorlar. İnadlaşma oradan geliyor. Millilik ve maneviyatcılıkla milleti aldatıp, APTAL yerine koyuyorlar ve OYALIYORLAR! Yazık, hemde çok yazık Memleketin kaybettiği kayıp yıllara.

    “Hem Deccal’ın rejimine ve teşkil ettiği komitesine ve hükûmetine ait garib halleri ve dehşetli icraatı, onun şahsıyla münasebetdar rivayet edilmesi cihetiyle manası gizlenmiş. Meselâ: “O kadar kuvvetlidir ve devam eder; yalnız Hazret-i İsa (A.S.) onu öldürebilir, başka çare olamaz.” rivayet edilmiş. Yani, onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek; ancak semavî ve ulvî, hâlis bir din İsevîlerde zuhur edecek ve hakikat-i Kur’aniyeye iktida ve ittihad eden bu İsevî dinidir ki, Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın nüzulü ile o dinsiz meslek mahvolur ölür. Yoksa onun şahsı bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir.” Bediüzzaman Said Nursi,(Şualar – 581).

    O, zaman tek ÇARE VAR: O da tüm inananların, bilhassa İSA aleyhisselam ve ümmeti ile MÜSLÜMANLARIN, bu dinsizlik, ahlaksızlık ve HUKUKSUZLUKLARA ve de KATLİAM VE KIYIMLARA beraberce engel olup, manevi bir SEFERBERLİK İLAN EDEREREK İNSANLIĞA SIRADIL MÜSTAGIMİ gösterip, İman ve KUR’AN Tefsirleri Risale-i NURLARLA Sahili Selamete ulaştırması şarttır. Bunun başka alternatifi kalmamıştır, Vesselam.

    Allah c.c yar ve yardımcımız olsun inşaallah. Amiiin.

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*