Korsan maddeyi torbadan çıkarın

Torba kanunu görüşen plan ve bütçe komisyonu, Risale-i Nur basımını devlet tekeline alacak maddeye geçit vermesin.

HUKUKSUZLUĞA “HAYIR” DESİNLER

Üç aydır devam eden bandrol engelinin ardından, Risale-i Nur basımını devlet tekeline bağlamayı öngören bir maddenin Meclis gündemindeki torba kanuna eklenmek istenmesi, “evrensel kriterlere ve uluslararası hukuka aykırı” yeni bir girişim olarak yorumlanırken, Meclisteki partilere ve milletvekillerine “Bu hukuksuzluğa geçit vermeyin” çağrıları yapılıyor.

KOMİSYON ÜYELERİNİ UYARALIM

Bu çerçevede, bilhassa ve öncelikle şu günlerde torba kanun tasarısını görüşmekte olan Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine odaklanarak, bütün iletişim imkânlarını kullanmak, hattâ mümkünse şifahi görüşmeler yapmak suretiyle dikkatlerin bu konuya çekilmesi ve korsan maddenin torba kanundan çıkarılmasının sağlanması gerekiyor.

YENİ ASYA′DAN SİZE KÖŞESİNDEN

Korsan maddeye karşı âcil seferberlik çağrısı

Mevcut hukuksuzluğun kanun kılıfı giydirilerek sürdürülmesini amaçlayan bu gayri ahlakî atraksiyona karşı, şimdiden tezi yok, çok güçlü bir sivil tepki vermemiz gerekiyor.

Bakanlara, parti başkanlarına, yardımcılarına, grup başkanvekillerine ve milletvekillerine ulaşıp, bu oldubittiye geçit vermemeleri için uyarı görevimizi yapmalıyız.

Hiç gecikmeden derhal harekete geçmeli ve öncelikle, şu günlerde tasarıyı görüşmekte olan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine odaklanarak, bütün iletişim imkânlarını kullanmak, hattâ mümkünse şifahi görüşmeler yapmak suretiyle dikkatleri bu konuya çekmeli ve korsan maddenin torba kanundan çıkarılmasını sağlamalıyız.

Derhal başlatmamız gereken bu seferberlikte kaybedecek tek bir saniyemiz bile yok.

Korsan maddeyi  torbadan çıkarın

Üç ay önce başlayan “Risale-i Nur’a bandrol vermeme uygulaması” devam ederken, Meclis gündemindeki torba kanuna eklenecek bir madde ile, Risalelerin basım ve neşir hakkının “kamuya mal edilmesi”ni öngören bir düzenleme yapılmak isteniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek ‘torba yasa’ya eklenmesi düşünülen madde şu şekilde: “Bakanlar Kurulu Kararı ile memleket kültürü için önemi haiz görülen eserler üzerindeki haklar, hak sahiplerinin münasip bir bedel talep etme haklan saklı kalmak kaydıyla, koruma süresinin bitiminden önce kamuya mal edilebilir. Bu hususta karar verilebilmesi için eserin, Türkiye’de veya Türkiye dışında Türk vatandaşları tarafından vücuda getirilmiş olması gerekir.”

Çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararında, eser ve sahibinin adı, hakları kullanacak makam veya müessese, hak sahiplerine, talep üzerine ödenecek bedelin nasıl belirleneceği ve bu bedelin hangi kurum tarafından ödeneceği, eserden gelir elde edilmesi halinde bu gelirin hangi amaçla kullanılacağı da yer alacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan ve üyelerine çaprıda bulunuyoruz. 3 ay öncesine kadar elliye yakın dile tercüme edilmiş, onlarca yayınevi tarafından milyonlarca nüsha basılmış bir eseri hükümetlerin tasarrufuna bırakacak, Siyasal iktidarlara diledikleri bir eseri müsadere ederek, eserin okuyucuyla bağını koparıp, eserin neşrini engelleyebilme imkanı veren, Anayasaya ve Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalara aykırı olan bu maddeyi komisyondan geçirmeyin.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA ÇAĞRI:

Elliye yakın dile tercüme edilmiş, onlarca yayınevi tarafından milyonlarca nüsha basılmış bir eseri hükümetlerin tasarrufuna bırakacak,

Siyasal iktidarlara diledikleri bir eseri müsadere ederek, eserin okuyucuyla bağını koparıp, eserin neşrini engelleyebilme imkânı veren,

Anayasaya ve Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalara aykırı olan bu maddeyi komisyondan geçirmeyin.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

RECAİ BERBER / Manisa Milletvekili
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı
Telefon    : +90 (312) 420 53 66 +90 (312) 420 53 67
Faks    : +90 (312) 420 53 68
E-Posta    : recaiberber@tbmm.gov.tr

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ / Isparta Milletvekili
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili
Telefon    : +90 (312) 420 55 82 +90 (312) 420 55 83
Faks    : +90 (312) 420 21 00
E-Posta    : sureyyasadi.bilgic@tbmm.gov.tr

VEDAT DEMİRÖZ / Bitlis Milletvekili
Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü
Telefon    : +90 (312) 420 61 52 +90 (312) 420 61 53
Faks    : +90 (312) 420 23 53
E-Posta    : vedat.demiroz@tbmm.gov.tr

İLKNUR DENİZLİ / İzmir Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 59 12 +90 (312) 420 59 13
Faks    : +90 (312) 420 22 48
E-Posta    : ilknur.denizli@tbmm.gov.tr

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ / Adana Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 58 92 +90 (312) 420 58 93
Faks    : +90 (312) 420 22 39
E-Posta    : mehmetsukru.erdinc@tbmm.gov.tr

EKREM ÇELEBİ / Ağrı Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 59 56 +90 (312) 420 59 57
Faks    : +90 (312) 420 22 68
E-Posta    : ekrem.celebi@tbmm.gov.tr

SADIK BADAK / Antalya Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 63 62 +90 (312) 420 63 63
Faks    : +90 (312) 420 24 46
E-Posta    : badak@tbmm.gov.tr

ÖNDER MATLI / Bursa Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 60 68 +90 (312) 420 60 69
Faks    : +90 (312) 420 23 13
E-Posta    : onder.matli@tbmm.gov.tr

HÜSEYİN ŞAHİN / Bursa Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 61 62 +90 (312) 420 61 63
Faks    : +90 (312) 420 23 57
E-Posta    : huseyin.sahin@tbmm.gov.tr

CAHİT BAĞCI / Çorum Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 60 00 +90 (312) 420 60 01
Faks    : +90 (312) 420 22 87
E-Posta    : cahit.bagci@tbmm.gov.tr

MEHMET YÜKSEL / Denizli Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 56 24 +90 (312) 420 56 25
Faks    : +90 (312) 420 21 20
E-Posta    : mehmet.yuksel@tbmm.gov.tr

CENGİZ YAVİLİOĞLU / Erzurum Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 60 74 +90 (312) 420 60 75
Faks    : +90 (312) 420 23 21
E-Posta    : cengiz.yavilioglu@tbmm.gov.tr

SALİH KOCA / Eskişehir Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 54 80 +90 (312) 420 54 81
Faks    : +90 (312) 420 20 55
E-Posta    : salih.koca@tbmm.gov.tr

ABDULLAH NEJAT KOÇER / Gaziantep Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 63 26 +90 (312) 420 63 27
Faks    : +90 (312) 420 24 30
E-Posta    : anejatkocer@tbmm.gov.tr

FERAMUZ ÜSTÜN / Gümüşhane Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 61 34 +90 (312) 420 61 35
Faks    : +90 (312) 420 23 44
E-Posta    : feramuz.ustun@tbmm.gov.tr

MEHMET MUŞ / İstanbul Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 56 10 +90 (312) 420 56 11
Faks    : +90 (312) 420 21 13
E-Posta    : mehmet.mus@tbmm.gov.tr

AHMET ARSLAN /  Kars Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 62 32 +90 (312) 420 62 33
Faks    : +90 (312) 420 23 90
E-Posta    : ahmet.arslan@tbmm.gov.tr

MUZAFFER BAŞTOPÇU
Telefon    : +90 (312) 420 61 24 +90 (312) 420 61 25
Faks    : +90 (312) 420 23 41
E-Posta    : muzaffer.bastopcu@tbmm.gov.tr

MUSTAFA BALOĞLU / Konya Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 59 96 +90 (312) 420 59 97
Faks    : +90 (312) 420 22 85
E-Posta    : mustafa.baloglu@tbmm.gov.tr

MUSTAFA ŞAHİN / Malatya Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 63 84 +90 (312) 420 63 85
Faks    : +90 (312) 420 27 02
E-Posta    : mustafa.sahin5@tbmm.gov.tr

UĞUR AYDEMİR / Manisa Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 63 02 +90 (312) 420 63 03
Faks    : +90 (312) 420 24 20
E-Posta    : ugur.aydemir@tbmm.gov.tr

ALİ BOĞA / Muğla Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 61 84 +90 (312) 420 61 85
Faks    : +90 (312) 420 23 67
E-Posta    : aliboga@tbmm.gov.tr

ABDULKERİM GÖK / Şanlıurfa Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 59 18 +90 (312) 420 59 19
Faks    : +90 (312) 420 22 51
E-Posta    : abdulkerim.gok@tbmm.gov.tr

ERTUĞRUL SOYSAL / Yozgat Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 63 72
+90 (312) 420 63 73
Faks    : +90 (312) 420 24 51
E-Posta    : ertugrul.soysal@tbmm.gov.tr

ÖZCAN ULUPINAR / Zonguldak Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 56 46 +90 (312) 420 56 47
Faks    : +90 (312) 420 21 29
E-Posta    : ozcan.ulupinar@tbmm.gov.tr

İZZET ÇETİN / Ankara Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 62 68 +90 (312) 420 62 69
Faks    : +90 (312) 420 24 05
E-Posta    : izzet.cetin@tbmm.gov.tr

BÜLENT KUŞOĞLU / Ankara Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 58 38 +90 (312) 420 58 39
Faks    : +90 (312) 420 22 16
E-Posta    : bulent.kusoglu@tbmm.gov.tr

ADNAN KESKİN / Denizli Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 62 26 +90 (312) 420 62 27
Faks    : +90 (312) 420 23 87
E-Posta    : adnan.keskin@tbmm.gov.tr

AYDIN AĞAN AYAYDIN / İstanbul Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 60 48
+90 (312) 420 60 49
Faks    : +90 (312) 420 23 09
E-Posta    : aydinayaydin@tbmm.gov.tr

MÜSLİM SARI / İstanbul Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 62 80
+90 (312) 420 62 81
Faks    : +90 (312) 420 24 11
E-Posta    : muslim.sari@tbmm.gov.tr

BİHLUN TAMAYLIGİL / İstanbul Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 55 52 +90 (312) 420 55 53
Faks    : +90 (312) 420 20 86
E-Posta    : bihlun.tamayligil@tbmm.gov.tr

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ / İzmir Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 58 12 +90 (312) 420 58 13
Faks    : +90 (312) 420 22 04
E-Posta    : rahmiaskin.tureli@tbmm.gov.tr

MUSA ÇAM / İzmir Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 60 52 +90 (312) 420 60 53
Faks    : +90 (312) 420 23 11
E-Posta    : musa.cam@tbmm.gov.tr

VAHAP SEÇER / Mersin Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 63 10 +90 (312) 420 63 11
Faks    : +90 (312) 420 24 24
E-Posta    : vahap.secer@tbmm.gov.tr

MEHMET GÜNAL / Antalya Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 62 66 +90 (312) 420 62 67
Faks    : +90 (312) 420 24 04
E-Posta    : mehmet.gunal@tbmm.gov.tr

SÜMER ORAL / Manisa Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 63 92 +90 (312) 420 63 93
Faks    : +90 (312) 420 24 58
E-Posta    : sumer.oral@tbmm.gov.tr

ERKAN AKÇAY / Manisa Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 63 22 +90 (312) 420 63 23
Faks    : +90 (312) 420 24 28
E-Posta    : erkan.akcay@tbmm.gov.tr

ADİL ZOZANİ / Hakkâri Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 57 22 +90 (312) 420 57 23
Faks    : +90 (312) 420 21 62
E-Posta    : adil.zozani@gmail.com

İHSAN BARUTÇU / İstanbul Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 56 34 +90 (312) 420 56 35
Faks    : +90 (312) 420 21 25
E-Posta    : ihsan.barutcu@tbmm.gov.tr

HASİP KAPLAN / Şırnak Milletvekili
Telefon    : +90 (312) 420 56 62
+90 (312) 420 56 63
Faks    : +90 (312) 420 21 37
E-Posta    : hasip.kaplan@tbmm.gov.tr

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*