Kudsî Gece

Açılır bu gece sevap pazarı

İhya edenlere çoktur yararı.

Bire otuz bindir gecenin kârı.

Bin aydan hayırlı bu kudsî gece.

Kalbini Rahmana durma hemen aç.

Rıza-i İlâhî başında bir taç.

Kâinat ve her şey rahmete muhtaç.

Bin aydan hayırlı bu kudsî gece.

Rahmet yağmurudur yağan bu gece.

Sırılsıklam olun edin acele.

Seksen sene ömrü verir netice.

Bin aydan hayırlı bu kudsî gece.

Fecre kadar coşar İlâhî rahmet.

Nefs-i emmareye çektirin zahmet.

Böyle kazanılır sonsuz saadet.

Bin aydan hayırlı bu kudsî gece.

Bu gece başladı inmeye Kur’ân

Gösterdiği yoldan ayrılma bir an.

Elbette olursun mükemmel insan.

Bin aydan hayırlı bu kudsî gece.

Melekler ve Cibril inerler yere.

Fecre kadar selâm eder habire.

Zikir ve tesbihle başlayın fikre.

Bin aydan hayırlı bu kudsî gece.

Bu ne büyük lütuf anlasan eğer.

Doğduğun gün gibi olursun meğer.

Yeniden kendine çeki düzen ver.

Bin aydan hayırlı bu kudsî gece.

Sakın bu geceden olmayın gafil.

Elbette sıradan bir gece değil.

Rabbin huzurunda hürmetle eğil.

Bin aydan hayırlı bu kudsî gece.

Bu gece okuyun Kur’ân-ı Kerim

Takva dairesinde kalınız daim

Bu gece uyuma olunuz kaim.

Bin aydan hayırlı bu kudsî gece.

Lisan-ı kalinle Kur’ân’ı oku

Lisan-ı halinle yaşayın O’nu

Saadet-i dareyn oluyor sonu.

Bin aydan hayırlı bu kudsî gece.

Ayağın altından kaymadan zemin

Kırk bin dilli melek olsun her mü’min.

Duâya gıyaben deyiniz âmin.

Bin aydan hayırlı bu kudsî gece.

Zikir, şükür, fikir, düşmesin dilden.

Her zaman yapınız can-ı gönülden

Allah ayırmasın salih amelden.

Bin aydan hayırlı bu kudsî gece.

Günahsız her eve gelir melekler.

Fecre kadar duâ ederek bekler.

Boşa gitmez elbet bunca emekler.

Bin aydan hayırlı bu kudsî gece

Geceyi ihya için olalım kaim.

Duâ ve istiğfar yapalım daim.

Günahlara karşı olalım saim

Bin aydan hayırlı bu kudsî gece.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*