Kur´ân, Kur´ân´ı tarif ediyor

Image

Yüce Allah tarafından (Hakka: 43) vahiy yolu ile (Yunus: 12) Arapça olarak (Yusuf: 2) peyderpey (Furkan: 32) Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (asm) indirilen (Şuara: 192, 195) nesilden nesile bize kadar tevatüren gelen musaflarda yazılı Fatiha Sûresiyle başlayp Nas Sûresiyle sona eren, okunmasıyla ibadet edilen ve sevap kazanılan, 323.015 harf, 77.439 kelime, 6.236 âyet ve 114 sûreden oluşan muciz bir kelâmdır.

Allah sözü olduğunda hiç şüphe yoktur “Lâ raybe” (Bakara: 2). Kendisinde hiçbir eğrilik ve tezat mevcut değildir (Kehf: 1). Önünden ve arkasından ona bir batıl gelip karışmaz (Fussilet: 422). Âyetleri insanların muhtaç oldukları şeyleri beyan edicidir (Nur: 34, 46). İcâz, sağlamlık ve güzellikte birbirine benzeme bakımından âyetlerinin tamamı muhkem (Hud: 1) Kur’ân, insanlar ve cinler bir araya gelseler bir benzerini meydana getiremeyecekleri bir kitaptır. (İsra: 88) Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, helâli haramdan ayıran Furkan’dır (Bakara: 185).

İnsanlar için gerekli her türlü misâl, örmnek anlatılmıştır (İsra 89). Kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır (Yusuf: 111). İnsanları hakka, dosdoğru yola (sırat-ı müstakim)’e götürür. (Ahkaf, 30)

Dinî Kavramlar Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, s. 339- 340

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*