Kur’ân usulune uygun okunmalı

Kur’an-ı kerim Hz. Allah’ın (cc) insanlara indirdiği son mukaddes kitaptır.
Kur’an, Peygamber Efendimiz Muhammed’e (asm) Cebrail (a.s.) vasıtası ile vahiy yolu ile indirilmiş ve ondan tevatür yolu ile nakil edilerek günümüze gelmiş, Mevlamızın kelami kadimidir. Kur’anı Kerim bütün devirlerde insanları aciz bırakan ilahı bir kitaptır. Zahiri ve batını ifade ettiği manaları vardır.

Kur’an-ı Kerim yer yüzündeki, bütün insanlara, fertlere, cemiyetlere yer yüzündeki bütün memleketlere ve bütün devirlere insan hayatının tamamına maddi ve manevi yönden hitap eden bir hidayet rehberidir. (İlahi bir mucizedir.)

Mevlamız, “İşte bu Kur’an muazzam bir kitaptır. Onu biz indirdik. Çok mübarektir. (Fayda ve bereketi çoktur.) Artık buna uyun. Emirlerine bağlanın ve Allah’tan korkun. Taki merhamet olunasınız.” (Enam 92)

Bir başka ayetinde Mevlamız, “O Kur’an insanları Hakka ulaştırır; Helal ile haramda ve din hükümlerinde Hakkı batıldan ayırır.” (Bakara 185) Kur’anı kerimin icazını, fazıletini beyan eden bir çok ayeti kerime ve hadisi şerif vardır. Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifine yer verdikten sonra esas konumuza dönelim: Haris bin Aver, Peygamber Efendimizden şöyle bir hadisi şerif rivayet etmektedir: ”Yakında fitneler kopacaktır.” Ashap: “Ey Allah’ın elçisi! Bu fitnelerden kurtuluşun çaresi nedir?” diye sorunca, Peygamberimiz: “Allahın kitabı Kur’an’dır” buyurdular. Daha sonra peygamberimiz Kur’an-ı Kerim’in özelliklerini şöyle anlattı: “Onda sizden öncekilerin tarihi, sonrakilerinin haberi ve aranızdaki, mes’elelerin hükmü vardır. Her kim hidayeti ondan başkasında ararsa Allah onu şaşırtır. O, Allahın kopmayan sağlam ipi, kuvvetli fikir kitabı ve doğru yoldur. O akılların sapıtıp şaşırmamasına ve dillerin karışmamasına yegane sebeptir.” (Tirmizi, Sevabul Kur’an)

Kur’anı Kerim’in sahıbı Hz. Allah (c.c.) kitabımız Kur’an-ı Kerim’in okunması ile alakalı Peygamber efendimize; “Kur’an’ı bir düzen içinde (Tertil üzere) oku.” diye buyurmuştur. (Müzemmil 1-4)

(Tertil: Her hangi bir metni okurken yavaş, yavaş, acele etmeksizin, tane tane her bir harfın edasının, nazmının ve manasının hakkını vermek suretiyle okuması.)

Kur’an-ı Kerim’i harflerini, mahreçlerini bozarak, tecvit kaidelerine uymadan teğanni ile okumak caiz görülmemiştir.

Teganni ise lugatte: Nağme ile şarkı söylemek demektir. Kur’an-ı Kerim’i şarkıya, türküye benzeterek sesi indirip, çıkartmak haddinden fazla nağme yaparak harfleri uzatmak uygun görülmemiştir.

Mübarek Peygamberimizden Hz. Saad (r.a.) rivayet ettiği bir hadisi şerifinde peygamber şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz bu Kur’an tesirli olarak inmiştir. Onu okuduğunuzda ağlayınız. Şayet ağlayamazsanız, ağlamaya çalışınız. Onu okurken sesinizi güzelleştirmeye de gayret edin.” (İbni mace 176)

Kur’an-ı Kerim’in okuması için kıraat ilmi diye bir ilim dalı vardır.Tabii herkesin kıraat ilminin bütün kaidelerini, aşere, takrib usullerini bilmesi istenemez.

Ancak mümkün olduğu kadar tecvid kaidelerine uyarak usulune uygun bir şekilde okunmalıdır. Bazı TV kanallarında Kur’ân okuyanlar görüyoruz. Bunlar nerede ise Allah’ın (c.c.) kelamını çalgı eşliğinde okuyacaklar. Kur’an’a hurmet yok. Beğenilsin diye tecvid kaidelerini alt üst ederek Kur’an okuyanlar var. Elbetteki Kur’an-ı Kerim ne mezarlık kitabıdır, ne de birilerinin dünyalık kazanmak için ekmek teknesidir. Rabbim Kur’an-ı Kerim’in emirlerine uygun olarak yaşayabilmeyi cümlemize nasıp eylesin. Amin…

Ali Sandıkçıoğlu

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*