Kur’ân’ın elmas hakikatleri ve siyasî propaganda

Partilerin, grupların veya seçilmek isteyenlerin programlarını açıklamaları, tanıtmaları, yapacakları hizmetleri anlatmaları ve tatbik edecekleri politikaları halka sunma faaliyetleri propaganda kapsamına girer.

Acaba “menfaat üzerine dönen canavar siyasetin” propagandası nasıldır? Boş vaatler, yerine getirilmeyecek sözler, yalanlar üzerine mi bina edilmiş?

Bediüzzaman, propagandada, gerçeklerin olduğu gibi anlatılması, söz kalabalığına gidilmemesi, 1 doğruluğun toplumsal ve siyasal hayatta öldürülmemesi, 2 hissiyatın değil, fikrin esas alınmasına gerektiğine dikkat çeker. 3
Aksi propagandaya ise, zâlim cerbezenin gayr-i meşrû çocuğu, 4 ve şeytanın işlettiği fiil nazarıyla bakar.
Bediüzzaman’ın, üzerinde durduğu ikinci önemli nokta ise, gaddar siyaset ve zâlim propagandanın, aralarında hadsiz bir mesafe bulunan “yalan” ve “sıdk”ı (doğruluğu / dürüstlüğü) birbirine karıştırmasıdır.5 Bugünkü siyasette cârî olan propaganda, yalana fazla revaç veriyor ve yalancılığı doğruluğa tercih ettiriyor. 6
Üçüncüsü de, partiler başkalarını kötüleyerek kendilerine kuvvet vermeye çalışmamalıdır.7 Herkes, fikirlerini, programının güzelliklerini kamuoyunun dikkatine müsbet propaganda ile sunmalıdır. Başkalarının yanlış ve eksiklikleri üzerinden siyaset yapmak zaten bir zaaf belirtisi değil midir?
Dördüncüsü: Mü’min bir siyasetçinin veya propagandistin taşıması gereken önemli vasıflardan birisi de, Kur’ân’ın elmas gibi hakikatlarını, siyaset propagandasıyla cam parçaları kıymetine 8 indirmemesidir. Siyasetçiler de, vatandaşlar da “terbiyesi bozulan bugünkü gaddar siyasetin zâlim propagandasına” kapılabilirler. Şu kesinlikle bilinmeli: Hiçbir bozguncu “Ben müfsidim” demez, daima sûret-i haktan görünür yâhut bâtılı hak sûretinde gösterir. Öyle ise, söylenenlerin mihenge vurulmadan alınmaması gerekir. Çünkü, çok silik söz, ticarette geziyor… Söylenen her sözün kalbe girmesine yol verilmemelidir. 9 Çünkü propaganda, bir takım güçlerin, ferd veya kitlenin psikolojisi üzerinde karanlık maksatlarla, bâzı menfaatler elde etmek için yaptığı çalışmalar şeklini almıştır. Devletler tarafından bir silâh olarak kullanılmaktadır.

Dipnotlar:

1-  Sünûhat, s. 17.
2- Tarihçe-i Hayatı, s. 79.
3- Muhâkemât, s. 77.
4- Tulûat, İçtimâî Reçeteler- 1: s. 20.
5- Hutbe-i Şâmiye, s. 51.
6- Sözler, s. 446-452.
7- Hutbe-i Şâmiye, 104.
8- Mektûbât, s. 53
9- Münâzarât, s. 49.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*