Lahey’den Ermenek yamaçlarına

Baş döndüren hizmet seylindeki sür’at ve o sür’atin içindeki gelişmeler ve hadiseler için belki eski devir ve dönemlerde kerâmet ve emsâli, derunî ve tasavvufî sözler irad edilebilirdi.

Vaktâ ki gelişen muazzam teknik ve ulaşım vasıtalarıyla, Hz. Bediüzzaman’ın ifadesiyle “Dünya bir köy haline geldi.” Bir hafta içinde Allah’ın inayetiyle ve mutlak idrakimizin dışındaki istihdam ile ve can dostlarımızın ve bizleri kalbleriyle seven kardaşlarımızın dâvetleriyle hem 17 milyonluk Hollanda’nın Lahey şehrinde, hem de Akdeniz’in burcunda Ermenek ilçemizde bulunduk.

Her iki beldede yapılan dâvetlere katıldık, konuştuk, coştuk coşturduk. Hollanda’da bir çok dâvetin karşılığında çeşitli konferans, seminer ve sohbetlerde bulunduk. Bilhassa Mi’rac Gecesinde Lahey’deki “Bediüzzaman Said Nursî külliyesinde” kadın ve erkek umum cemaate Mi’racın bir çok yönlerinin yeni ilimlerle kıyaslar yaparak, o muhteşem mu’cizenin gönüllerdeki ma’kes bulmasına hep birlikte uğraştık. Avrupa semalarında Mi’rac hakikati, ne muhteşem bir gelişmedir.

Orada da ifade ettim ve dedik ki; sizler bizleri buraya dâvet ettiniz, uçaklara bindirdiniz, uçağımız belli, kaptanımız belli. İşte bunun gibi Allah da bütün beşeriyet ve kâinat adına, Sevgili Habibini (asm) mülk âleminin bittiği mekâna dâvet ediyor. Uçağı Burak, kaptanı Cebrail Aleyhisselâm. Elbette bu dâvet ve bu ihtişam her dâvet ve ihtişamın üstündedir. O dâvete zamanlar, sesler, hayaller, ışık hızları köle ve hizmetkâr olmuştur. Müthiş bir maverâ. Şimdiki ilimlerin tasdik ettiği en büyük yürüyüş ve yükseliş…

Lahey’deki son konferansımızı ise mütevelli heyetin başkanlığını yaptığı Yadin Karabulut Beyin harekete geçirdiği “Diyalooghuis“ Vakfında “Hz. Peygamber (asm) ve kadın hakları” başlıklı bir konferans verdik. Müşahedelerimiz şaşmıyor; çünkü 2011 Türkiye’sinde resmî açıklamalara göre, yalnız “aile içi şiddetten” bin (1000) kadın ve kız öldürülmüştür. Dünyanın nüfusu en kalabalık devleti 1 milyar 300 milyonluk Çin’de yılda bir milyon kız çocuğu öldürülmektedir. Bütün beşeriyetin, Hz. Peygamber’in (asm) cihanşümul, asırları kucaklayan “Cennet annelerin ayakları altındadır“ ve emsali hadislerine boyun bükmesi elzemdir, zira tünelin çıkış kapağı budur. Dokümanlarla bunları anlatmaya çalıştık.

Çok cevval ve çok aktif görevler icra eden, vakfın başkanı muhterem Yadin Beye ve yakın arkadaşlarına, bu diyalogları sağlayan Ali Polat Hocamıza ve emsali cengâverlere ve ayrıca Said Nursî Külliyesinde bizleri bir araya getiren Nusret, İdris, Ender Beylere ve genç kahramanlardan Muzafferlere, İlhanlara, Tarıklara ve emsali kardeşlerime ve bütün hanımefendilere, emeği geçen herkese binler teşekkürler ve tebrikler…

Hollanda’ya gitmeden önce söz verdiğim ve manen de çok bağlı olduğum Ermenek canibinden  Yeni Asya Kitabevinin sahibi kardeşim Haydar Açıkbaş, oğlunun düğününde bir mini konferans vermemi ve muhterem Haydar Gündüzalp Ağabeyin de mutlaka gelmemizi istediğini söyleyince bu dâvete tâ uzaklardan gelerek icabet edip kısa bir konaklamadan sonra fedakâr Yasin Beyin başkanlığında, Cumhuriyet savcısı Ömer Beyin ve Ali Hocamızın da iştirakıyla, Danyal Ateş Ağabeyimizin yol güzergâhındaki ticarî köşkünde hoş ve derunî sohbetten sonra intikal ettik. Hakikaten Ermenek dağı ve toprağı mübarek, feyiz ve bereket kaynağı. Defalarca gittik, konferanslar ve seminerler verdik. Fakat bu seferki hiçbir düğünde olmayan şekliyle oldu. Çünkü Haydar Bey kardaşım, çok büyük bir vakıf salonunda yüzlerce misafirlerine önceden yemek verdiler. Daha sonra Kur’ân-ı Kerim tilâveti ve sonra bizim “Hz. Peygamber (asm) ve aile hayatı“ başlıklı, ufku ve mânâsı geniş konferans… Daha sonra muhterem belediye reisinin Hasan ve Meryem kızımızın nikâhlarını kıyması ve sonra ilâhiler ve takılar… Bu cihetle Tok ve Açıkbaş ailelerini ve emeği geçen herkesi tebrik ve duâ ediyorum. Çok uzaklardan, il ve ilçelerden gelen çok muhterem zevatın iştirak ettikleri bu düğün ve buna benzerler örf ve geleneklerimize  uygun numune-i imtisal örnek düğünler…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*