Mahkeme-i adalet, entrikaları akim bırakacak

altMahkemelerin ihkak-ı hak cihetindeki haysiyetine, şerefine mühim bir nakîsa, belki zıt olan garazkârların telkinatına tebaiyete, elbette mahkeme-i adalet tenezzül etmeyecek ve garazkârların entrikalarını akim bırakacaktır.

Ve adaletten ve ihkak-ı haktan daha büyük bir makam vazife cihetinde tanımayan mahkemenin, her türlü tesirattan âzâde olarak vazifesini yapacağı esas adaletin muktezası olduğuna istinaden, şahsım namına değil, belki çok hakikatlerin ve birçok masum hukukların kendine bağlı olduğu bir hakikat-i âliye namına, hakkımdaki asılsız evhamlarını bir an evvel Risale-i Nur’un hürriyetini ilân etmekle ref’ etmektir.

• Üçüncü Madde: Bize isnad edilen mevhum suç ise, umumî bir tabirle ve kuyud-u ihtiraziye nazara alınmayarak, Ceza Kanununun yüz altmış üçüncü maddesi, yalnız zâhirine ve umumiyetine temas ettirip, mahkûmiyetim istilzam edilmek istenildiği anlaşılıyor. Bize isnad edilen birkaç maddenin kat’î ve hakikî cevapları zabtınıza geçen müdafaatımda bulunmakla beraber, on veya on beş nokta yüzünden, manevî yüz keşfiyatı hâvî, yüzler hakikat-i mühimmeyi câmi’ yüzden ziyade cüzden ibaret olan Risale-i Nur, mükâfat ve takdir yerine mücazat ve tenkitle karşılanmıştır. Mahkemenizden bu hakkımı ve Risale-i Nur’un hürriyet hakkını istemek, büyük bir hakkımdır. Bu cihetin halli ve faslı lâbüd ve zarurîdir.

B. S. N. Tarihçe-i Hayatı, Eskişehir Hayatı, s. 257

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*