Malatya’da örnek hizmetler

Burada ihlâs ve uhuvvet esasları hükümfermadır… Samimî kardeşlik, karşılıklı hoşgörü ve sevgi esasları geçerlidir… Hemen herkes herkesi sever, sayar, değer verir; feyiz ve faziletleriyle iftihar eder… Kimse kimseyi kırmaz, incitmez, en basit kırgınlıklara, dargınlıklara asla prim verilmez burada. Rekabet, hased, kıskançlık gibi hizmeti akim bırakacak çirkin hasletler buranın semtine dahi uğramaz…

Tam bir tesanüd ve yardımlaşma hükümfermâdır burada… Sû-i zanlara, zararlı tenkitlere kesinlikle müsaade edilmez… “Mürşidâne”, “pederâne” hâl ve davranışlar yerine kardeşlik içindeki yaklaşımlar geçerlidir burada… Yaşı başı, hizmetteki tecrübe ve kıdemi ne olursa olsun herkes herkese kardeşlik esasları çerçevesinde muâmelede bulunur. Böyle yaklaşımların sonucunda da büyüklerden gençlere karşı sevgi ve şefkat, gençlerden yaşlılara karşı da saygı ve hürmet hep gözlenir burada.

Hemen hemen bütün hizmet ve faaliyetler meşveret esasları çerçevesinde yapılır burada… Meşveret esasları bazında oturmuş bir sistem geçerlidir. Yapılan istişareler meşveret-i meşrûa esasları doğrultusunda yapıldığı için, olan ve olması muhtemel bütün pürüz ve problemler kolayca çözülür. Hizmetleri durduracak veya mani teşkil edecek hemen hiçbir sıkıntı veya huzursuzluğa rastlanmaz. Şahıs endeksli, şahıslarla kayıtlı hizmetlere pek itibar edilmez. Şahıslardan öteye, cemaatin şahs-ı mânevîsi öne çıkarılır. Bu meyanda yeni kabiliyetlerin inkişaf ve neşv-ü nemâsına imkân tanınır. Belli şahıslardan ziyade her türlü hizmette gençlerin önü sonuna kadar açıktır. Gençler istedikleri hizmet biriminde istedikleri hizmeti, arzu ettikleri faaliyeti göstermekte sonuna kadar serbesttirler. Bu sayede bu hizmet beldesinde kısa sürede nice kabiliyetlerin vücuda gelmesi sağlanmış durumda.

Hiçbir ayırım yapılmadan her yaştan, her kabiliyetten, her meşrepten insana Nur dairesinde hizmet etme imkânı tanındığı için, günden güne hizmet alanları genişledi, büyüdü bu hizmet beldesinde Elhamdülillah. Nurlarla tanışıklığı henüz bir kaç yılı ancak bulan gençler, şimdi artık dâvâyı sahiplenme şuuru ile hizmetten hizmete koşuyor. Enerji, zahmet, meşakkat icab ettiren hizmet ve faaliyetlerde artık sıra yaşlı emektarlara gelmiyor; burada genç kabiliyetler ön saftalar artık.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilköğretimden üniversiteye kadar, yaz ortasında ve yıl sonunda yaklaşık yüz öğrenci okuma programlarına katılarak faal bir şekilde hizmetteki yerini şimdiden aldı. İl içi ve dışı okuma programlarına katılarak, bu kudsî dâvânın önemini ve değerini derkeden bu gençler, şimdi bu hizmetin çeşitli birimlerinde ifâ-i hizmette bulunuyorlar. Meselâ, istemeyerek de olsa her türlü ataleti, rehaveti nefsin eline veren yaz mevsiminin bu bunaltıcı sıcağında, hizmeti tercih eden fedakâr gençlerimiz, dershanemizde “yaz okulu” bünyesinde 35-40 öğrenciye istek ve arzularına uygun dersler vererek, onları hayata hazırlıyorlar. Yaz okulu faaliyetlerine o kadar çok müracaatlar oldu ki, taleplerin hepsini karşılamakta zorlandık. İleride bu taleplerin hepsine cevap vermenin hesapları şimdiden yapılıyor.

Evet, bu hizmet beldesinin en merkezî yerinde dört katlı bir hizmet mekânı var Elhamdülillah. Bu mekânın zemin katı çocukların oyun alanı olarak tanzim edilmiş; teras kat da yazın sıcaklardan korunmak için ders mekânı olarak kullanılmakta. Ayrıca binanın oldukça geniş birinci katı da umumî sohbet, toplantı ve konferanslar için tefriş edilmiş durumda. Yine ayrıca şehrin en merkezî yerlerinde erkeklere ait iki dershane; bayanlara tahsis edilmiş, oldukça geniş bir hizmet mekânı mevcut.

Bir tahdis-i nimet olarak Malatya’daki örnek hizmetleri nazarlara vermiş olduk. Bütün bu nimetleri, buradaki hâdimlerin üstün hizmet anlayışlarının yanında, Nurların bir ikramı ve kerâmeti olarak görüyoruz… Görülüyor ki, yeter ki ihlâs ve uhuvvet esasları hayata geçirilsin… Yeter ki tesanüdün bozulmasına fırsat verilmesin. Yeter ki usûlüne uygun meşveret-i şer’iye yapılsın ve oradan çıkan kararlara uyulsun… Bunlara yapıldıktan sonra, arzulanan hizmetin arkası kendiliğinden gelir.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*