Manevi ticaret mevsimi

Bu gün itibariyle üç aylara girmiş bulunuyoruz. Âlem-i İslâma hayırlar getrsin inşallah.

Üç aylar ve içerisinde yer alan günler, ibadet fırtınaları için programlanmış ve gündemimize taşınmış yep- yeni fırsatlarla geldi. Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle şuhur-u selase, yani üç aylar, pek çok uhrevî faydaları kazandırıyor, ticaret-i uhre- viyenin bir kudsî pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşher ve üç ayda seksen senelik bir ömrü ehl-i imana temin ediyor. Başka vakitte ‘on’ olan her bir hasenenin sevabı, Receb-i Şerifte yüzden geçiyor, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkıyor ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkıyor.1

Bu üç aylarda rahmet-i Rahmân’ın coştuğu, bu gün ve gecelerin mâne- vî yükselişimiz için ve günahlarımızdan arınmamız için daha verimli bir zemin teşkil ettiği konusunda çok sayıda haber mevcuttur. Başka zamanda bire on sevap getiren iba- detler, bu aylarda bire yüzden, bire otuz bine kadar mânevî kazanca vesile olabilmektedir.

Bereketli Hayırlar Getiren Aylar

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki:

“Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.”2

“Beş gece vardır ki, onlarda yapılan duâ geri çevrilmez. Bunlar: 1- Receb ayının ilk gecesi olan Regâib Gecesi, 2- Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat Gecesi, 3- Cuma Gecesi, 4- Ramazan Bayramı gecesi, 5- Kurban Bayramı Gecesi.”3

“Şaban ayı, Receple Ramazan ayı arasında bulunan, insanların çoğunun değerini bilmediği bir aydır. Onda kulların amelleri Allah’a arz edilir. Ben amelimin ancak oruçlu iken Allah’a arz edilmesini isterim.”4

“Şaban ayına bu ismin verilmesinin sebebi, bol ve bereketli hayırlar, onda oruç tutan kimse Cennete girinceye kadar dallanıp budaklandığı içindir.”5

“Ramazan ayına bu ismin verilmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.”6

İbadette Az, Ama Devamlı Olma Ölçüsü

Peygamber Efendimiz (asm) az, ama devamlı ibadeti tavsiye etmiştir. Meselâ, her ayın ortasında (eyyam-ı biyd) üç gün oruç sünnettir.

Bilindiği üzere her ayın ortasında bulunan 3 güne hadis dilinde “eyyam-ı biyd” deniyor. Yani beyaz günler. Yani oruç ibadetiyle arınmış, diğer günlerin günahını da arıtmış temiz günler. Eyyam-ı biydde oruç tutmak sünnettir. Bu ise her ayda vardır.

Hadislerde Ramazan’ı karşılayan Recep ve Şaban aylarında serbest olarak oruç tutmanın faziletleri yer alıyor. Zaten bir güne on günlük sevap ölçüsüyle, bir ay içinde tutulan üç günlük oruca otuz günlük oruç sevabı verileceği müjdelenmiş oluyor.

Dolayısıyla sünnet olan, Recep ayı içerisinde dilediğin günlerde (ey- yam-ı biyd olursa daha faziletli olur) oruç tutmaktır. Oruç borcumuz varsa, bu ayda kaza oruca niyet ettiğimizde inşallah oruç borcumuzdan da kurtulmuş oluruz.

Peygamber Efendimiz (asm) haram aylarda her gün oruç tutmayı değil, ara ara oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Buyurmuştur ki:

“Haram aylarından bazısını tut, bazısını bırak, haram aylarda tut ve bırak, haram aylarda tut ve bırak.”7

Peygamber Efendimizin (asm) tut dediğinde üç parmağını yumduğu, bırak dediğinde üç parmağını açtığı; böylece üç gün tutup üç gün ara vermenin faziletini kastettiği zikrediliyor.

Bundan daha fazla, Recep ayında her gün oruç tutmak Ramazan ayına benzetilmesin diye tavsiye edilmiyor. Bu hususta Peygamber Efendimiz’den (asm) gelen ölçü şöyledir:

Resulullah Efendimiz (asm) Recep ayında, bazen öyle oruç tutardı ki, ‘hiç yemeyecek (her gün oruç tutacak).’ Zannedilirdi. (Bazen de öyle) yerdi ki biz; hiç tutmayacak.’ Zannedilirdi.’’8

Dipnotlar:
1- Şuâlar: 424.
2- Câmiü’s-Sağîr, 3/1034.
3- Câmiü’s-Sağîr, 3/953.
4- Câmiü’s-Sağîr, 3/1107.
5- Câmiü’s-Sağîr, 2/672.
6- Câmiü’s-Sağîr, 2/671.
7- Ebû Davud, Savm: 54.
8- Buhari, Savm:53; Müslim, Siyâm:179; Ebû Dâvud, Savm 55.

***

Günün Duâsı

Allah’ım! Şuhur-u selaseyi hakkımızda hayırlı eyle! Bu aylarda yaptığımız ibadetleri kabul, tövbelerimizi makbul eyle! Duâlarımızı, duâsı kabul olunanların listesinde makbul kıl! Bu aylar hürmetine âlem-i İslâm’a manevî fütuhatlar lütfeyle! Âlem-i İslâm’ı fitnelerden beri eyle! Âmin.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*