Medresetüzzehra ve Risâle-i Nur

Medresetüzzehra nedir? Bir yönüyle, yeryüzü üniversitesidir.

Kaynağı yalnız Kur’ân olan Risâle-i Nur ise, “hocası kendisi olan”, binasız, araçsız-gereçsiz bir medrese, bir üniversitedir aynı zamanda.

Evimiz, bağımız, bahçemiz, işyerimiz, hatta dağlardaki yaylalarımız Risâle-i Nur’un okunmasıyla bir Medresetüzzehra’dır.

Risâle-i Nur, dünyanın çeşitli ülkelerine ve Türkiye’nin her bölgesine, her iline, her ilçesine, hatta köy ve dağ başlarına kadar yayılarak; evlerimizi, mekânlarımızı Medresetüzzehra’ya çevirdi…

Risâle-i Nur’un Medresetüzzehra’sının Anadolu çapında ve âlem-i İslâm ölçüsünde genişleyeceğini, Risâle-i Nur’daki hakîkatin yüksekliğinden ve dikkat ve tefekkürle okuyan mü’minlerin ve ehl-i ilmin arasında vücuda gelen sarsılmaz uhuvvet ve kardeşlikten anlıyoruz.

“O azîm üniversitenin temelleri ve esasatı ve mânevî bir programı ve muazzam bir tedrisatı nevinden, Risâle-i Nur’un yüz elli risâlesini kendime tevkil ediyorum.

“Hem bu Münâzarât Risâlesinin ruh ve esâsı hükmünde olan hâtimesindeki Medresetüzzehrâ hakîkati ise, istikbâlde çıkacak olan Risâle-i Nur’a bir beşik, bir zemin ihzâr etmek idi ki, bilmediği, ihtiyârsız olarak ona sevk olunuyordu. Bir hiss-i kablelvukù ile o nûrânî hakîkati bir maddî sûrette arıyordu.” (Kastamonu Lâhikası, s. 50.)

Din ilimleriyle fen ilimlerinin kaynaştırılarak okutulacağı “Medresetüzzehra” projesi, aynı zamanda, İslâm medeniyetini yeniden ihya hareketidir.

‘Mânevî Medresetüzzehrâ’ olan Risâle-i Nur ise, ilkokuldan üniversiteye kadar herkesi tefsir, hadis, ahlâk, kelâm, tasavvuf, fıkıh, ruhiyat/psikoloji, pedagoji, eğitim dersleri halkasına katmıştır.

Risâle-i Nur aynı zamanda çağdaş bir medresedir, tekyedir, zaviyedir.

Ma’rifetü’n-nefs, yani ‘nefis terbiyesi’nin mühim bir vesilesidir. Ruh ve duyguları geliştirme, inkişaf ettirme merkezidir.

Her ev, her mekân, hatta dağ başları dahi bu üniversitenin şubeleridir.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*