Meleklerin Nuraniyeti

Melekler nurdan yaratılmıştır. Nurdan yaratıldıkları için mahiyet ve vücut itibari ile nuraniyet hassasına sahiptirler. Yani zaman ve mekan kaydı altında değillerdir. Bir anda binlerce yerde bulunabilirler. Işıktan hızlı hareket ettikleri için zamanda ileri ve geri gidebilirler. İstedikleri şekle girebilirler, istedikleri tarzda görünebilirler. Bu nedenle zaman ve mekan kayıtlarının bulunmadığı alem-i melekutta yaşarlar.

Nuraniyet nedir?

Nuraniyet için Nurlarda güneş misali verilmiştir. Güneş ışık ve ısısı ile her bir aynada görülebilir. Eğer güneşin aklı ve şuuru olsa idi, ışık ve ısısı yolu ile her mahluk ile bir münasebet kurabilirdi. Güneşin sadece ışık ve ısı yönünden nurani bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle nim nurani, yani yarı nurani tabiri ile tanımlanmış. Ancak buna rağmen aynalardaki güneş ısı ve ışık olarak bir çok nuraniyet özelliğini muhafaza eder. Çıplak gözle uzun süre doğrudan güneşe bakmak mümkün olmadığı gibi, aynı şekilde, aynadaki güneşe de uzun süre bakılamaz. Demek ki aynadaki güneş de hakiki güneşin bir çok özelliklerine sahiptir. Yani nuraniyet ile gökteki güneşin özellikleri aynadaki güneşe de aksetmiştir. Buna rağmen güneş yarı nurani olarak tanımlanmış. Bu nuraniyet özelliği kısmen seslerde de vardır. Bir ses kaynağından çıktığı vakit dalga şeklinde yayılır. Bu dalga özelliği yatay ve düşey durumda olabilir.

Veya bizlerin ses dalgasında olduğu gibi, her iki yönde de birden yayılabilir. İnsan sesi ağızdan çıktığı an frekans şiddetine göre hem yatay olarak, hem de dikey olarak yayılma kabiliyetine sahiptir. Bir ordu kumandanı tek bir kelime ile koskoca bir orduyu harekete geçirebilir. Bir tek “Arş!” emri ile binlerce askeri düşman cephesine sevk edebilir. Hatta bu gün iletişim vasıtalarını kullanmak sureti ile bir tek kelime ile dinleyenler sayısınca insanı harekete geçirmek, onlara sesinizi duyurmak mümkün olabilir. İşte bu özellik sesin nurani hassasından ortaya çıkar. Ses ve ışık değil, aynı zamanda daha bir çok özellik nuraniyet hassasına sahip olabilir.

Gözün Nuraniyeti

Gözün nuraniyeti

Mesela göz. Zira göz de nurani bir özelliğe sahiptir. Görme olayı sadece ışığın göze gelmesi neticesinden meydana gelmez. Gözün bakış hızı çok yüksek olduğu için, cisimler daha ışık gelmeden gözde hasıl olur. Yani insan cisimleri ışık hızından daha yüksek bir hızda görür. Görme alanı içindeki ihata da yine nurani bir özellik taşır. Bir bakış ile binlerce eşya aynı anda görülebilir. Buraya kadar ifade etmeye çalıştıklarımız genel olarak nim -nurani, yani yarı nurani özelliklere sahip olanlar idi. Nuraniyet derecesi yüksek olanlarda ise yansımalarda görünenler akisleri ile bir çok özelliklerine sahip olurlar. Aynı anda tüm özellik ve hasiyeti ile birden fazla yerde bulunabilirler. Aynı cisim ve akıl ve şuur ile aynı anda birden fazla işi yapabilirler.

Melekler nurani varlıklardır

İşte melekler böyle özelliklere sahip olan mahluklardır. Bir anda binlerce yerde, binlerce mekanda gözükebilirler. Kudret-i İlahi onlara böyle bir hasiyet vermiş. Meleklerde üreme olmaz. Yani bizler gibi çoğalmazlar. Ancak kendilerini, bir ölçüde, kopyalama yolu ile binlerce kez çoğaltabilirler. Nurani olmanın en mühim özelliği budur, yani bir anda binlerce yerde bulunma kabiliyetinde olmak.

Nurlarda bu hususa şöyle dikkat çekilmiş:

“Meselâ, Hazret-i Cebrâil Aleyhisselâm, Dıhye sûretinde huzur-u Nebevîde bulunduğu bir anda, huzur-u İlâhîde, haşmetli kanatlarıyla Arş-ı Âzamın önünde secdeye gider. Hem, o anda hesapsız yerlerde bulunur, evâmir-i İlâhiyeyi tebliğ ederdi. Bir iş, bir işe mâni olmazdı.

İşte, şu sırdandır ki, mahiyeti nur ve hüviyeti nurâniye olan Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm, dünyada bütün ümmetinin salâvâtlarını birden işitir ve Kıyâmette bütün asfiyâ ile bir anda görüşür; biri birisine mâni olmaz.” 1

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*