Merkezimiz güçlenmeli

Emirdağ Lâhikası’nda bulunan 126. Mektup’ta Üstadımızın şöyle bir ifadesi bulunuyor:

“Sekiz yüz sahifeyi bin beş yüz nüshaya ve bir milyon sahifelere çıkaran o makine, elbette gaybdan imdadımıza gelmiş Nurcu ve bin kalemli bir kâtibdir.”

Üstad ve talebeleri 1940’lı yıllarda maddeten fakirdiler. Ancak bu güzel makineye karşı da alâkasız kalamadılar.

Yine Emirdağ Lâhikası 133. Mektupta geçen fedakâr bir Nur Talebesinin teklifine Üstad şu şekilde yaklaşır: “Nurların neşri ve tab’ı için âdeta sermayesinin kısm-ı a’zamını teberru etmek istiyor, kabulünü rica ediyor. Ben bu hâlis ve has kardeşimizin fedakârane ve hâlisane ricasını reddedemiyorum ve dünya malları kaide-i şahsiyeme girmediği ve muavenetleri kendime kabul etmediğim için, bu işteki maslahatı da bilemiyorum.” Tahiri Ağabey ve bir kısım has talebelerine havale ediyor. “Nur’un neşri için böyle çok büyük bir hayır ve sevaba mani’ olamam.” diyerek, nerede kullanılması gerektiği hususunda şunları belirtiyor, “Biri büyük Isparta’nın, biri küçük Isparta’nın (İnebolu) makinelerine (teksir makineleri) verilsin.”

Üstadımızdan aktardığımız bu iki mektubun (Emirdağ Lâhikası 126 ve 133. Mektuplar) eksik kalan yerlerini arzu edenler okuyabilir. Bu mektupların yazılmasının üzerinden yaklaşık 75 yıl geçmiş. Ve bugün Üstadımızın o günün şartlarında övdüğü makinelerin değişik şekillerde sayıları çok daha artmıştır. Son dönemde, dar ve geniş dairelerdeki hizmet alanlarında, teksir makinelerinin, neşriyata hizmet eden vasıtaların, günümüz şartlarına ve teknolojilerine uygun malzemelerin temini ve kullanımına dair talepler vardır. İnşaallah bu taleplere merkezimiz en kısa sürede cevap verecektir. Merkezimizin yükü çok büyük ve yılların birikimidir. Merkezimizin yükü İzmir’in yükü, Anadolu’nun yükü, Türkiye’nin, dünyanın yükü… Bu yük hafifledikçe, Türkiye’nin hatta dünyanın üzerindeki bulutlar dağılacaktır. Cenâb-ı Hakk’ın yardımı bizimledir. Yeterki fiilî duâmızı iyi yapabilelim.

MEKTUP

Muhterem Yeni Asya yetkilileri,

Cezaevinde Risale-i Nurlar serbest olunca gönderdiğiniz Külliyattan onlarca tutuklu istifade etti. Bu hizmetinizle hem bizleri hem Üstad’ın ruhaniyetini mesrur ettiniz. Bana gönderdiğiniz Külliyatı önce koğuş arkadaşlarıma hediye ettim. Hediye ettiğim Külliyatın ne kadar çok kişi tarafından okunduğunu tahmin bile edemezsiniz.

Tutukluluk nedeniyle ekonomik sıkıntımız had safhada. Manevî ihtiyaçlarımıza ilâç olacak kitapları almakta çok zorlanıyoruz. Bu çerçevede sizlerden Külliyat başta olmak üzere dergi ve yayınlarınızdan bedelsiz olarak talepte bulunuyorum.

Şimdiden Allah razı olsun.

Mehmet AKAR, T Tipi Kapalı Cezaevi, Osmaniye

NOT: Mektuplardaki isimler ve adresler değiştirilmiştir.

Bizimle irtibat için telefon: +90 (532) 471 53 52

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*