Meşrutiyet hak, sıdk, muhabbet ve imtiyazsızlık üzerine beka bulacaktır

altMeşru hakikî meşrutiyetin müsemmasına ahd ü peyman ettiğimden, istibdad ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libası giysin ve ismini taksın, rast gelsem sille vuracağım.

Fikrimce, meşrutiyetin düşmanı, meşrutiyeti gaddar, çirkin ve hilâf-ı Şeriat göstermekle meşveretin de düşmanlarını çok edenlerdir. “Tebeddül-ü esma ile hakaik tebeddül etmez.”

En büyük hata, insan kendini hatasız zannetmek olduğundan, hatamı itiraf ederim ki: Nâsın nasihatini kabul etmeden, nâsa nasihati kabul ettirmek istedim. Nefsimi irşad etmeden başkasının irşadına çalıştığımdan, emr-i bi’l-marufu tesirsiz etmekle tenzil ettim.

Hem de tecrübe ile sabittir ki, ceza bir kusurun neticesidir. Fakat, bazen o kusur işlenmemiş başka kusurun suretinde kendini gösterir. O adam masum iken, cezaya müstahak olur. Allah musibet verir, hapse atar, adalet eder; fakat hâkim ona ceza verir, zulmeder.

Ey ulü’l-emir!

Bir haysiyetim vardı, onunla İslâmiyet milliyetine hizmet edecektim; kırdınız. Kendi kendine olmuş, istemediğim bir şöhret-i kâzibem vardı, onunla avâma nasihatimi tesir ettiriyordum; maa’l-memnuniye, mahvettiniz. Şimdi usandığım bir hayat-ı zayıfım var; kahrolayım eğer idama esirgersem, mert olmayayım eğer ölmeye gülmekle gitmezsem. Sûretâ mahkûmiyetim, vicdanen mahkûmiyetinizi intâc edecektir.

Bu hâl bana zarar değil, belki şandır. Fakat millete zarar ettiniz. Zira nasihatimdeki tesiri kırdınız. Saniyen kendinize zarardır. Zira hasmınızın elinde bir hüccet-i kàtıa olurum. Beni mihenk taşına vurdunuz. Acaba fırka-i hâlise dediğiniz adamlar böyle mihenge vurulsalar, kaç tanesi sağlam çıkacaktır?

Eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaretse ve hilâf-ı Şeriat hareketse, “Bütün dünya, cin ve ins şahit olsun ki ben mürteciyim.” Zira, yalanlarla ittihad yalandır ve ifsâdât üzerine müesses olan ism-i meşrutiyet fâsiddir. Müsemma-i meşrutiyet hak, sıdk, muhabbet ve imtiyazsızlık üzerine beka bulacaktır.

Eski Said Dönemi Eserleri, Divan-ı Harb-i Örfî, s. 136

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*