Meşveret ve uyum

Hep bu köşeden yazdık, yazıyoruz ve yazacağız. Her yapılan işte görüşme, konuşma, istişare, meşveret ve şûrâ yapmak şarttır, elzemdir. Fikrî seyir ve iktiza-î hal bunları gerektirmektedir.

Âyetlerin metinlerinde bizlere emir olarak bildirilen istişare, meşveret ve şûrâ; hadis-i şeriflerde de tavsiye emir olarak bizlere ders verilmektedir.

Evvelâ hiçbir zaman meşveret, istişare, şûrâ; görüşme, konuşma ve karar alma süs olarak, göstermelik ve lâf olsun diye yapılmaz, yapılmamalıdır ve işin hakikatini ve ehemmiyetini bilenler tarafından da yapılmamıştır.

Herkesin konuşacağı, söyleyeceği, fikir ve düşünce beyan edeceği ve tekliflerde bulunacağı zemin ve mahal/yer; alâkalı kişilerin hayır olduğu meşveret ortamıdır.

Herkesin susacağı ve uyacağı zemin ve mahaller/yerler ise; meşverette konuşularak, görüşülerek, ekseriyetle karar altına alınmış olan meselelerin kararların geçerli olduğu yerler/mahallerdir.

Eğer böyle olursa Allah’ın âyetle emrettiği iş, fiil yapılmış yerine getirilmiş olur. Resulullahın (asm) hadislerinde yer alan tavsiyelere uyulmuş ve Sünnet-i Seniyye yerine getirilmiş olur. Her iki halde de Cenâb-ı Hakk’ın inayet ve rahmetini meşveret edenler ve bu meşveretin kararına uyanlar kendi üzerlerine celbetmiş olurlar.

Umumun bir mesele hakkında karar vermesiyle; bu kararın aksine her hüküm düşmüş / zail olmuş olur; sakıt olur.

Üzerinde karar verilmiş bir mes’eleyi karar verenlerin dışında tek başına incelemeniz, irdelemeniz ilâve ve nakıs fikirler beyan etmeniz meşveretin ruhuna aykırı olduğu gibi, etik de değildir.

Meşveretlerde esas olan daima “üzüm yemek” olmalıdır. “Bağcıyı dövmek” değil. Bir bu kadar adamın kafasını yorup ortaya çıkardığı –müsbet veya menfi- fikri, düşünceyi, kararı tek başımıza kendimizce ikaz ve ihtarlarla halletmeye çalışmak; bütün meşveret edenlerin hukuklarını ihlâl etmektir. Ama herkes toplanır, bütün meşverete iştirak edenler “senin meselelerini” yeniden görüşmek için karar verirler o zaman başka!.. Uyumlu olmak her zaman bizlere ve meşveret ettiğimiz kişilere kudsî hizmetler açısından daima faydalar ve güzel neticeler kazandırır inşallah.

Rifat Okyay

 

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*