Milletçe, hürriyet ve demokrasinin tesisine çalışmalı

altAvukat Mihri Helâv’ın Müdafaasından:

..müvekkilim (Bediüzzaman Said Nursî), bütün milletle beraber istibdada karşı mücadele etmiş, hürriyet ve demokrasinin tesisine çalışmış ve bu hususta husule gelen muvaffakiyetten dolayı da memnun olmuştur. Risale-i Nur’un gayesi de içtimaî nizam ve intizamı kalplere yerleştirmektir. Siyasî rical, siyasî sahada nizam-ı içtimaîyi, milletin hak ve hürriyetlerini temine çalıştıkları gibi, Risale-i Nur Müellifi de, manevî sahada, kalplerde bunları yerleştirmeye çalışıyor. Gayeler müşterektir. Bir mekteb-i irfan olan Risale-i Nur’un Müellifi ve Şakirdleri, asayişin, nizam ve intizamın fahrî ve manevî bekçileridir.

B. S. Nursî Tarihçe-i Hayatı, s. 671

***

ASKER NEFERATI SİYASETE KARIŞMAZ

Biliniz ki, asker ocağı cesim ve muntazam bir fabrikaya benzer. Bir çark itaatsizlik etse, bütün fabrika herc ü merc olur. Asker neferatı siyasete karışmaz. Yeniçeriler şahittir.

B. S. Nursî Tarihçe-i Hayatı, s. 79

***

Tarih-i âlem serâpâ şehadet ediyor ki, asker neferatının siyasete müdahaleleri devletçe ve milletçe müthiş zararları intaç etmiştir.

Hutbe-i Şamiye, s. 114

***

İSTİBDAT ZULÜM, MEŞRÛTİYET ADALETTİR

Meşrûtiyet ve kanun-u esasî işittiğiniz mesele ise, hakikî adalet ve meşveret-i şer’iyeden ibarettir; hüsn-ü telâkki ediniz. Muhafazasına çalışınız. Zira dünyevî saadetimiz Meşrûtiyettedir. Ve istibdattan herkesten ziyade biz zarardîdeyiz.

….

“Milletin efendisi, onlara hizmet edendir” hadisinin sırrıyla, Şeriat âleme gelmiş; tâ istibdadı ve zalimâne tahakkümü mahvetsin. (…) Asıl Şeriatın meslek-i hakikîsi, hakikat-i meşrûtiyet-i meşrûadır.

….

İstibdat, zulüm ve tahakkümdür; meşrûtiyet, adalet ve Şeriattır. (…) Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz.

B. S. Nursî Tarihçe-i Hayatı, s. 73-74

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*