Modern tıp ve duâ ile hastalıkları tedâvi

Ruh, duygu, düşünce, biyo-psiko-fizyonomik yapımız ile bedenimiz arasında muazzam bağlantılar vardır. Hastalıklar, türüne göre modern tıp, biyo-manyetik ve duâ ile tedâvi edilebilir.

Bu husustaki temel kriter ve ölçüler ana hatlarıyla şöyle:
* Ölüm ve yaşlanmaktan başka her derdin devâsı; her hastalığın şifâsı, tedâvisi vardır.

* Akıl, ilim ve tecrübeye dayanıp doğru söyleyen modern tıbbî verilere göre hareket etmek, Allah’ın emridir ve yapılması gereken fiilî bir duâdır. Kâinat büyük bir eczânedir. Her mikrobun ant-i mikrobu, her zehirin panzehiri, her hastalığın ilâcı kâinat deposunda istif edilmiştir. Ancak, şifâ, Onun kudretine has ve Şâfî isminin bir lâzımıdır. Doktor ve ilâçlar yalnızca bir vesîledir. Sebepleri inkârla değil, onlara uymak ve onları dikkate almakla mükellefiz. Yalnız, şifâyı sebeplerden değil, Müsebbib-i Hakiki olan Şâfi-i Hakikî’den beklemeliyiz. Çünkü, sebepleri de, derdi de, dermanı da, ilâçları da, doktorları da yaratan O’dur, şifâyı veren de O’dur.

* Tabîb-i Mutlak olan Allah’ın Şâfî ismi; maddî hastalıklarda modern tedâvi ve ilâcı; psiko-fizyolojik dengenin bozulmasında elektro-biyo-manyetik; rûhî/psikolojik, duygusal, mânevî hastalıklarda ise telkin, duâ, nefes, sevgi, moral takviyesi gibi hususları gerektirir. Çünkü, yaygın hastalıkların çoğunun, mikropların, virüslerin, zararlı maddelerin veya her türlü dış etkenin oluşturduğu aksaklıklardan çok strese uyum gösterme eksikliğinden kaynaklandığını görüyoruz. Stres, bedenimizdeki kan şekerinin dengesini bozar. Adrenalin ve Noradrenalin âcil enerji ihtiyacında devreye girer. Adrenalin sıkıntı, korku, depresyonda; Noradrenalin kızgınlık, öfke, saldırganlık durumunda daha çok yükselir. Fazla salgılanan adrenalin stres hormonlarının salgılanmasını frenlemektedir. Eğer bu frenlemeler olmazsa âni ölümler olacaktır. Bu biyo-kimyasal mekanizmaların ortaya çıkması, insanın strese verdiği cevap türlerini açıklayabilmektedir…

Şeker hastalığı, kalb koroner hastalığı, barsakta koliti, eklem romatizması, allerjik cilt hastalığı, stresin mârifetleridir! Mineral kortikoidler bağ dokusunu bozarlar, sedimantasyon hızını düşürürler, kan basıncını yükseltirler, damarları büzerler… Stres, kandaki bâzı hormonların seviyesini yükseltir. Bu hormonlar yara bölgesine Cytokine bileşiminin ulaşmasını yavaşlatır… Stres kalb krizi, felç sebebidir. Kronik stres, beynin Hippocampus bölümünü küçültür. Stres depresyona yol açar. Şiddetine göre insanın ferdî, âilevî, cinsî, sosyal, iş hayatını olumsuz etkiler; felç edici ve öldürücü hastalıklara da sebep olabilir. İşte duâ, stresin şiddetini düşüren bir paratonerdir.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*