Bediüzzamanın Eski Talebelerinden: Molla Münevver’in Vefatının 42. Sene-i Devriyesi

Molla Münevver çetin Hizan’a bağlı Çırçak Köyündendir. 15 yaşındayken Üstad’ın yanında medrese talebesi olarak kalmış. Van’da beş yıl boyunca Horhor Medseresinde okumuştur. Bediüzzaman’ın eski talebelerindendir. Birinci Cihan Harbi başlayınca Üstad’la birlikte harbe iştirak etmiş. Bitlis derelerinde onunla birlikte Rus ve Ermenilerle savaşmıştır.

Geçen yıl kendisi gibi Molla olan Torunu Hikmetullah Çetin’le bir telefon bağlantısı kurmuş dedesi hakkında bilgi edinmiştik. Dedesi hakkında anlatılan ve hatıra olarak kaydedilen bilgileri doğrular mahiyetle konuşmuştu. Kendisi hizana bağlı Kalkanlı Köyünde oturmaktadır.

Molla Münevverin köyü olan Çırçak Üstad’ın doğduğu köy olan Nurs Köyüne beş km mesafededir. Yüz hanelik 1200 nüfuslu bir köydür.

Bediüzzaman’ın harb arkadaşlarından olan Molla Münevver Çetin 1873 yılında dünyaya gelmiş. 16 Nisan 1971 yılında Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Mezarı Van’da Zeve Şehitliğindedir.

Vefatının 42. Sene-i devriyesi münasebetiyle rahmet ve mağfiret dilerken, duâ aff ve şefaatlerine mazhar olmak adına Üstad’ın eski talebesi Molla Münevver Çetin şahsında Aziz Üstadımızın “Eski Saidin talebeleri” ile alâkalı izhar buyurduğu bir değerlendirmesiyle yazımızı noktalıyoruz.

ESKİ SAİD’İN TALEBELERİ

“O eski zamanda eski Said’in Talebesi Üstadlarıyla şiddet-i alâkaları fedailik derecesinde geldiğinden Van, Bitlis tarafında Ermeni Komitesi Taşnak fedaileri çok faaliyette bulunmasıyla, Eski Said onlara karşı duruyordu, bir derece susturuyordu. Kendi talebelerine mavzer tüfekleri bulup, medresesi bir vakit asker kışlası gibi silâhlar kitaplarla beraber bulunduğu vakit bir asker feriki geldi, gördü, dedi. “Bu medresen değil kışladır. Bitlis hadisesi münasebetiyle evhama düştü, emretti: ‘onun silâhlarını alınız.’ Bizden ellerine geçen on beş mavzerimizi aldılar. Bir iki ay sonra Harb-ı Umumî patladı. Ben tüfekleri geri aldım. Her ne ise…

Bu haller münasebetiyle benden sordular ki: ‘Dehşetli fedaileri bulunan Ermeni komitesi sizden korkuyorlar ki, siz Van’da Erek Dağına çıktığınız zaman fedailer sizden çekinip dağılıyorlar başka yere gidiyorlar. Acaba sizde ne kuvvet var ki öyle oluyor?’

Bende cevaben diyordum: ‘Madem fâni dünya hayatı küçücük ve menfi milliyetin muvakkat menfaati ve selameti için bu harika fedakârlığı yapan Ermeni fedaileri karşımızda görünürler, elbette hayatı bâkiyeye ve pek büyük İslâm milliyeti kudsiyesinin müsbet menfaatlerine çalışan ve ‘ecel birdir’ itikat eden talebeler o fedailerden geri kalmazlar. Lüzum olsa o kat-i ecelini ve zahiri birkaç sene mevhum ömrünü milyonlar sene bir ömre ve milyarlar dindaşların selâmetine ve menfaatine tereddütsüz müftehirine feda ederler”.
(Şuâlar 813)

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*