Muazzam bir düşünce sistemine kavuşmak

İhlâs… İhlâs düsturları… Ve ihlâslı bir şekilde rıza-i İlâhî dairesinde hizmette, hizmetin en yüksek mevkii olan hademelikte bulunmak, bulunabilmek…

Ama sırat-ı müstakîm üzere bulunabilmek. Zikzak yapmadan hizmetin içinde var olduğunu âleme değil; kendine, kendi nefis ve şeytanına ispat etmek, gösterebilmek..

Zaten mühim olan maddî-manevî mevkiler, dereceler, mansıplar, makamlar olmadığına göre, geriye kalan, hizmetin içinde gönüllü, candan ve içtenlikle bulunabilmek…

Nuru, nurlu marifeti ve nurânî ilmi, imanî ilmi yüksek olan daima yüksektir, büyüktür ve iman derecesinde kuvvetli ve hâkimdir…

Risale-i Nur gibi asrın, zamanın ve bütün zamanların en yüksek ve âlî muhteviyatlı bir imanî tefsirine vukufiyet ve Risale-i Nur’un manevî füyuzat ve kudsî tesiratında olmak; bu fani dünyanın en büyük derecatı, makamı ve mertebesi olduğu gibi ahirette de parıldayan bir âyinenin işârât ve şuâlarıdır…

Hepimiz, elimizdeki kaşıkçı elmasının kıymetini bilerek, bu kıymetli elması yine kendimize satabilmeli ve onlara sahip olabilmeliyiz.

Kalpleri ve akılları dumura uğratan ahirzaman fitnesi ve dalâletini küçük görmek, Allah muhafaza, bu cereyana ve küfrî harekete iştirak edip tavizlerle kabullenmeyi de netice verebilir.

İman ve küfür arasındaki vadi pek derin ve tehlikelidir. Bütün zamanların en tehlikeli fitnesi içinde güçlü bir iman ve ubudiyetle ayakta durabilmenin tek çaresi ise mu’cizevî bir tarzda Kur’ân’ın bu asra bakan âyetlerinin hakikatli bir tefsiri olan ve iman hakikatlerini izah ve ispatlarla tefsir eden Risale-i Nurlara sahip çıkmak, onu okumak ve okutmaktır… Hayatın içinde fiiliyatımıza ve hayat tarzımıza düşünce ve fikir olarak geçirebilmeliyiz…

İyiye ve güzele, imanî ve Kur’ânî bir fikir sistemine; hidayet ve kurtuluş noktalarından muazzam bir düşünce sistemine kavuşmak isteyen; muhakkak bir surette Risale-i Nur’u okumalı, anlayarak ve hazmederek mütalâa edebilmelidir.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*