Muhakemat’tan Hz. Peygamber (asm) mütalâaları

Bu helâket ve felâket asrında en büyük rehber ve yol gösterici, Kur’ân ve Hz. Peygamberdir (asm).

Kâinatın Efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) hakkında, Risale-i Nur’da farklı tarif ve tasvirler var. Bu mübarek günlerin atmosferinde derin bir tefekkürle bunları okuyup, onu farklı kılan yönleriyle tanımak amacıyla, bazı harika tariflerden anladıklarımızı kendi ifadelerimizle maddeler halinde arz ediyoruz.

İşte Bediüzzaman Said Nursî’nin, Muhakemat isimli eserindeki Hz. Peygamber (asm) tariflerden mütalâa ettiğimiz manalardan bir demet:

• Muhammed-i Hâşimî Aleyhissalâtü Vesselâm.

• Küre-i zeminden daha büyük bir hakikati, bir şeriatı omuzuna almış ve bütün nev-i beşerin saadetini tekeffül edendir.

• Geçmiş İlâhî kitapların ittifak noktalarını tasdik, ihtilâf noktalarını tashih ederek kıssa ve hikâyeler ile peygamberlerin hallerini bize hikâye eden sadık nebidir.

• Semavî kitaplar ve kâhinlerin rumuz ve açıklamaları ile hakikat güneşinin fecr-i sadıkını gösteren müjdecidir.

• Malûm olan ümmiyeti, okur yazar olmamasıyla beraber, o kısıtlanamayan cevval ruhuyla zamana sığmayan ve kayıt altına alınamayandır.

• Tarihe mal olan, meşhur, harika, nuranî, haliyle çok özel, akıl almaz mu’cizelere sahip olandır.

• Hakka karşı çıkan muarızlara, asla ilgi göstermeyen, aldırış etmeyen, sıdk, doğruluk ve ciddiyetten ayrılmayandır.

• Muhalif olanlardan, asla korkmayarak, sıdk ve ciddiyeti insanlığa gösterendir.

• Ölçülü ve dengeli hali, sıdk, isabetin özünü yaşayıp, yaşatandır.

• Yalan, hile, oyun, tuzak gibi menfi hallere hiç aldırış etmeyen, güven ve itimat vermeyen işlerden aklanarak temize çıkan, tam müstesna ve azade olandır.

• Sırat-ı müstakim olan orta yolu takip ederek, ölçüyü, dengeyi muhafaza edendir.

• İnsanlığın kendi araştırmalarının neticesinde, güneş gibi kendi kendine bürhan olan ve Hakkın elçisi olduğunu, fasih ve açık lisanıyla kendi kendini haklı olarak ilân edendir.

• Nihayet iffette ve ahlâkta olandır.

• Son derece emniyetli olan hareket, hâl, tavırlarıyla, Hakka yapıştığına, Allah’ın elçisi olduğuna sağlam şahit ve delili olandır.

• Âlemdeki her şeyin, kendisinin risaletine, mu’cizelerine, hazine-i gaybdan getirdiği metâ-ı âlîye dellâllık ettiğidir.

• Sultan-ı Ezelî’nin yer ve göğün sakinlerini ve her şeyini konuşturup bir başka lisanla mu’cizelerinin nağmelerini okumakla hazine-i gaybdan getirdiği o yüce emirlere dellâllık edendir.

• Hiçbir yardımcısı olmadan, saltanat sahibi değilken, tek başıyla umum âleme karşı mübareze, mücahede edip dâvâsını başa çıkarandır.

Allah, Peygamber Efendimizin (asm) sünnetine sarılmayı ve yolundan gitmeyi nasip etsin. Amin.

NOT: Geçmiş mübarek Berat Gecenizi ve gelecek Ramazan ayınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*