Musafaha esnasında sarılmak

Sual: “Musafaha nasıl yapılmalı? Hükmü nedir? Musafaha esnasında sarılmak mı, kafalaşmak mı sünnete uygundur?”

SARILMAK MÜSTEHAPTIR

İki Müslüman’ın karşılaştıkları zaman musafaha etmeleri, yani el sıkışmaları sünnettir. Bu esnada kafa tokuşturmanın değil, sarılmanın sünnete daha uygun olduğu ve müstehap bulunduğu âlimlerce ifade edilmiştir.

Sünnetten bazı deliller şöyledir:

– Hz. Aişe (ra) anlatıyor: “Resulullah (asm) odamda iken (evlâtlığı olan) Zeyd İbnu Hârise geldi ve kapıyı vurdu. Resulullah (asm) üryan vaziyette üzerindeki örtüsünü sürüyerek kalktı. Allah’a yemin olsun, O’nu (asm), daha önce üryan olarak hiç görmemiştim, sonra da görmedim. Zeyd’i kucakladı ve öptü.”1

– Şa’bi (ra) anlatıyor: “Resulullah (asm), amcası oğlu Câfer İbnu Ebî Tâlib Necaşi’den döndüğünde onu karşıladı, kucakladı ve gözlerinin arasından öptü.”2

– Katâde (ra) demiştir ki: “Enes bin Mâlik’e (ra): “Resulullah’ın ashabında tokalaşmak var mıydı?” diye sordum. Enes (ra): “Evet!” dedi.3

– İbn Abdilberr’in (ra) rivayetine göre, Ubeydullah b. Büsr (ra) sağ elini göstererek şöyle dedi: “Şu elimi görüyor musunuz; şu elimi? Benim bu elim Allah’ın Resulü (asm) ile tokalaşmıştır.”4

– Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Tokalaşın ki, kalplerinizdeki kin gitsin! Hediyeleşin ki, birbirinize karşı aranızda sevgi doğsun ve düşmanlık bitsin!”5

Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: Resulullah Efendimiz (asm) Hazret-i Fatma’nın (ra) hanesinin önüne geldi ve torunu Hasan’ı kast ederek:

“Küçük orada mısın? Küçük orada mısın?” buyurdu.

Ardından Hasan koşarak gelince Resulullah Efendimiz (asm) onu kucakladı ve öpüp kokladı.6

MUSAFAHA ADABI

Musafaha esnasında şu hususlara dikkat etmelidir:

1– Musafahanın ilk karşılaşma esnasında, bayram ve özel günler gibi tebrik günlerinde yapılması sünnettir.

2– Musafaha tek elle yapılabileceği gibi iki elle de yapılabilir.

3– Musafaha esnasında içinden Allah’a hamd etmek, istiğfarda bulunmak ve salâvat getirmek müstehaptır.

4– Musafaha esnasında tebessüm etmelidir. Asık yüzlü ve somurtkan olmamalıdır.

5– Musafaha esnasında gözlerimiz musafaha yaptığımız kardeşimizin gözlerinin içine bakmalı; başka yere bakmamalı, yüzünü çevirmemelidir. Allah Resulü (asm) birisiyle karşılaştığında musafaha ederdi; o elini çekinceye kadar Resulullah (asm) elini çekmezdi; adam yüzünü çevirinceye kadar da, Resulullah (asm) yüzünü çevirmezdi.

6– Namaz arkasından ve sadece namaza bağlı olarak musafaha yapmak sünnet değildir. Namazın bir parçası olarak algılanacak kadar namaza bitişik yapılması bidattir. Ancak ilk karşılaşma namazdan sonraya denk gelmişse musafaha yapılır.

SARILMANIN PSİKOLOJİK VE FİZYOLOJİK YÖNÜ

Bilim adamları musafaha esnasında sarılmakla vücutta doğrudan beyinle bağlantılı bulunan “afferent c” isimli sinirlerin uyarıldığını, beyne ulaşan uyarıların endorfin salınımını tetiklediğini tesbit etmişlerdir. Bilindiği gibi endorfinler acı kontrol sisteminin bir parçasıdır ve vücutta ağrı kesici etkisi yapar. Endorfinlerin, morfinden 30 kat daha etkili olduğu belirlenmiştir.

Endorfinler aynı zamanda beynin ödül merkezini de çalıştırırlar. Bu sebeple ağlayan birisine sarıldığınızda duygusal bir bağ meydana gelir ve bu duygusal bağla ağlayan kişi büyük bir rahatlama hisseder.

Keza sarılmak vücutta nörofizyolojik etki yapar, sevgi hormonu olarak bilinen oksitosin salgılanmasını netice verir.

Dolayısıyla musafaha esnasında sarılmak psikolojik ve fizyolojik olarak acıların ve ağrıların azaltılmasında etkilidir.

Günümüzde aile terapistleri de sarılmayı tavsiye ediyorlar. Hatta Japonya’da sarılma desteği modern bir mesleğe dönüşmüş durumdadır. Öyle ki, bu amaçla kurulan bazı Japon şirketleri insanlara ücreti mukabilinde sarılma hizmeti vermektedirler.

Dipnotlar:
1- Tirmizî, İsti’zân 32.
2- Ebü Dâvud, Edeb 157, (5220).
3- Tirmizî, İsti’zân, 2871.
4- İbn-i Mâce

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*