Mustafa Sungur: Bizde muhabbet, uhuvvet ve ittihad esastır

Dün berzah âlemindeki menziline uğurladığımız Mustafa Sungur Ağabeyle Lâhika sayfası editörümüz İsmail Sezer’in yaptığı ve 2005’teki 23 Mart özel ekimizde yayınladığımız mülâkattan birkaç soru-cevabı teberrüken sunuyoruz:

Bediüzzaman Hazretlerinin vefat ettiği 23 Mart 1960 tarihinden bugüne baktığımızda, Türkiye’de ve dünyada hizmetlerimiz nereye gelmiştir? Kısaca değerlendirir misiniz?

Üstad mânen yaşıyor. Her tarafta, dahilde ve hariçte eserleri okunuyor. Gittikçe genişliyor. Talebeleri her yerde git gide çoğalıyor. Göz kamaştırıcı hizmetler var. Müsbet bir hizmet. İman hizmeti. Öyle gençler var ki takva sahibi, marifetullahta ilerlemiş, imanlı, istikametli, vatana ve millete faydalı gençler… Türkiye’nin her vilayet, kaza ve köylerinde can-ı gönülden Risale-i Nur okunuyor elhamdülillah. Risale-i Nur’un bu milletin manevî halaskârı olduğu mânâsı meydana çıkıyor.

Nur Talebeleri arasındaki gruplaşmalara nasıl bakıyorsunuz?

Risale-i Nur câmîdir. Yani bütün tasarrufat-ı İlâhiyeye ve Esma-i İlâhiyeye aynadır. Bir başka tabirle külliyete mazhardır. İşte herkes, her bir tarzda külliyete mazhar olamadığından, ayrı ayrı mazharlar, ayineler ve tarzlar var. En mühimmi, tesellî bahşeden ve insanı sürura sevk eden şu ki; Risale-i Nur okuyor. Risale-i Nur’u mercî yapmış. Her bir Nur Talebesi birer Said gibi kemal-i ferah ve neşe ile Risale-i Nur’u neşrediyor. Sonra muvaffakiyet oluyor herbirisinde. Muhataplar çoğalıyor. Dersaneler doluyor. İhlâs ve Uhuvvet Risaleleri her birinde mevcut. Neşrediyorlar ve okuyorlar. Bunun için birbirlerine karşı kalben ayrılık kalkıyor, uhuvvet ve sohbet başlıyor. Ayrılık bir nevî birliğe, dirliğe dönüşüyor. Keşke daha yakın olunsa da birbirini ziyaret ve görüşmek olsa… İnsan daha çok beslenir. Çünkü bizim dairemizde muhabbet, ittihad ve ittifak esastır. O hisle birbirinden istifade ederler. Birbirinde fani olmak yani. İhlâs Lem’asında bunun esasları var. Hepsinden hisse alır, hepsini kendine mal eder, bütün o hizmet kendisininmiş gibi ruhu ve kalbi huzur bulur.

* 23 Mart vesilesiyle Nur Talebelerine vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Estağfirullah, ben ne vereyim? Nur Talebeleri kendileri Risale-i Nur’dan mesaj alıyorlar. ..

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*