Ne üretiyorum; hizmet mi, hezimet mi?

Önce kendimi sorgulamalıyım!
Eşimden, çocuğumdan, ebeveynimden, akrabamdan, komşumdan… Hâsılı, başkalarından önce kendimi!..

İnsan ürettiğiyle değerlendirilir. Ne üretiyorum? Hizmet mi, hezimet mi?
Vaktimi günlük siyasî “lak-lak”larla mı geçirdim, yoksa Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin dersleriyle mi?

Yoksa günlük siyasetin “hay-huyları” arasında ömür mü tükettim?
Dedikodu mu ürettim, bilgi mi?
Tenkit mi ürettim, şevk mi?
Fitne mi ürettim, yoksa kardeşlerimin arasını düzelten hilm, adalet, ihlâs mı?
Sadakat mi ürettim; iftirak mı, inşikak mı?
Ne ürettim, ne üretiyorum?
Önce kendimi sorgulamalıyım. Zirâ, Risale-i Nur mesleğinde evvelâ kendini muhatap alıp, nefsini terbiye etmek asıldır.1 Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyle ise nefsimden başlamalıyım.2
“Evet, biz bir cemaatiz. Hedefimiz ve programımız, evvelâ kendimizi, sonra milletimizi idam-ı ebedîden ve daimî, berzahî haps-i münferitten kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhâya vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur’un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhafazadır.”3

***

Ve kezâ sorgulamalıyım:

Çağımızın müceddidi Bediüzzaman Said Nursî’nin ortaya koyduğu Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin ölçülerini tam anlayıp kavrayabilmem, sentez yapabilmem, fikir üretebilmem için:
Risale-i Nur’u günde en az 15-20 sayfa anlayarak okuyabiliyor muyum?
Lâakal on beş günde bir İhlâs Risalesi’ni okuyabiliyor muyum?
“Kur’ân-ı Hakîmin tilmizlerini ve hâdimlerini ikaz etmek ve aldanmamak için” yazılan “Hücumât-ı Sitte”yi aralarında okuyup müzakere edenlerin halkasına katılabiliyor muyum?
Kezâ, İktisat Lem’asını… cemaatle müzakere edebiliyor muyum?
Lâhikaları gizlemeyip, “İçtimâî ve siyasî hayatta riyaseti var” deyip okuyabiliyor muyum?
Bilhassa şu günlerde “Beyanat ve Tenvirler”i okuyup hatırlatabiliyor muyum?
Hizmetlerle ilgilenebiliyor muyum?
Derslere devam edebiliyor muyum?
Cemaatin “şahs-ı mânevîsine” teslim olabiliyor muyum?

Dipnotlar:
1-Sözler, s. 11.
2-Sözler, s. 243.
3-Şuâlar, 14. Şuâ, s. 572.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*