Nefis muhasebesi yapmayan aldanır ve aldatır!…

Kudsî manadaki hizmetler; bu hizmetlerin hizmetkârları, hademeleri için var değildir…

Belki bu hizmetlerin hizmetkârları ve hademeleri; kudsî manadaki hizmetler için vardırlar… Anlayacağımız iman, Kur’ân, İslâmiyet hizmetlerinin; hizmetkârlara, hademelere ve bunların fikir, görüş ve düşüncelerine ihtiyaçları yoktur… Ama herkesin kudsî manadaki hizmetlere ihtiyacı vardır…

Kimse ben olmazsam, ben yapmazsam, ben koşmazsam bu hizmetler olamaz, yapılamaz, vücuda getirilemez demeye haddi ve yetkisi yoktur!.. Kimselerin de hizmetleri ben yapıyorum, benden başkası ancak benimle bunları becerebilir, yapabilir diye önce kendisini sonra da samimane hizmet eden insanları, hizmet erlerini yönlendirmeye, sınıflandırarak çeşitli kategorilerde tutup; onlara öyle hitap etmeye, başkalarına anlatmaya ve üçüncü beşinci derecelerde lanse etmeye hakkı da yoktur, hukuku da yoktur…

Kendilerini akıllı görerek, kendi makam, mevki ve mansıpları için diğer hizmetkârları, hademeleri, hatta cemaati: küçücük hedef ve gayelerine, basit fikir ve düşüncelerine; “En doğru tarz, yol ve hizmet budur” diye hizmete dair kudsî manadaki herşeyi feda ederek canhıraşane ortaya atılanlar yanlış zanda ve yanlış yoldadırlar…

İnsanların, Kur’ân hizmetkârlığındaki kameti kıymetleri yaptıkları işlerle bellidir… Bu kameti kıymeti bile bile eğilip bükülmek; gayri samimî hareket etmek hatta ikiyüzlü ve hainane hareket etmek ihlâsa mugayyir olduğu gibi hizmetlerin kudsiyetine de sığışmaz!..

Eğer hizmetin bir ucundan tutuyorsanız diye sizlere gayrete gelsin, şevk olsun veya bizim yapacağımız işleri yapan birisi olsun diye teşvik için iltifat ediliyorsa, alkış yapılıyorsa hemen yanlış bir zehabla: “İşte ben buyum, ben neymişim, benden başkası bu işleri yapamaz” gibi gayet hasis fikirlere kapılanlar… Yanlış yoldadırlar… Çünkü insanların şevklerini kırarlar ve imanî, Kur’ânî hizmetlerin aksamasına akim kalmasına sebep olurlar…

Belâgat ve cezaletin en zirvede olduğu zamanımızda hiç kimse kusura bakmasın; bir iki cümleyle, bir iki işle, bir iki fikirle ve düşünceyle herkes kimin ne olduğunu, ne yapmak istediğini, riyakârlığını, ikiyüzlülüğünü anlıyor ve notunu veriyor… Herkesi kandıran, Allah’ı kandıramaz… Hizmetlere ihanet eden bilsin ki en evvel kendisine ihanet eder… Allah’ın takdir etmediği hiçbir iş sizin elinizle, dilinizle size yaptırılmaz…

Vazife, hizmet, görev kudsîdir… Bu kudsî manaya göre hareket etmek lâzımdır… Çünkü kudsîyetin zıddına her türlü plan, program ve düşünce, fikir sırıtır… Samimiyetsiz ve ihlâssız bir şekilde sizi anlatır… Kimsenin kimseye yüzüne vurmak gibi bir vazifesi yoktur… Bazen arif olmanın otokontrolünü yapmak iyi olur!..

Rifat Okyay

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*