Neocon’ların yeni hamlesi: IŞİD

İslâm coğrafyasında aniden ortaya çıkan ve asırlık ülkeleri ihtizaza getiren “terör örgütlerini” Müslümanlara mal etmek isteyen şeytanın talebesi bazı gazeteciler, El-Kaide gibi IŞİD’i de Müslümanlara yamamaya çalışıyorlar. Bize de ibret ile seyir düşüyor. Türkiye gibi bir devletin istihbarat ve hariciyesini gülünç duruma düşüren şu örgütleri çöldeki bedeviler inşa ve sevk ediyorlarmış! Batının ve Türkiye’mizin aptallaşan çatışma yanlısı gazetecilerinin haber ve yorumlarını okurken, şu harikalar asrında modern geçinen bazı gazeteci ve politikacıların tiksindirici düşüşlerini acı ile seyrediyoruz.

Amerika’daki çatışmacı emperyalist enstitülerin meyvesi olan BOP’u anlamamış ve bu projenin pimi hükmündeki 11 Eylül’ün mahiyetini hâlâ okuyamamış olanlar; ne IŞİD’i, ne El-Nusra’yı, ne El-Kaide’yi, ne Arap Baharını ve ne de Ukrayna  krizini  öğrenme gayretine düşmesinler… Senaryoları hakiki tarih ile karıştırma belasından kurtulamadan bu dünyadan ayrılacaklara elbette söyleyebileceğimiz fazla birşey yok… Lenin ve Stalin’den neoconculuğa kadar ve coğrafyaya göre forma ve isim değiştiren modern bolşeviklerin ABD ve AB’deki tesirleri azaldıkça, maalesef insanlığa karşı cinayet ve ihanetleri artıyor. Arap Baharı ile Obama hükümetini ve AB’yi diize getirmek isteyenlere Rusya, Çin ve İran engel olunca, emellerine bugün bir başka koridordan ulaşma gayretindeler. Bizdeki 12 Eylül ile başlayan süreci dikkatlice inceleyenler ve karelerindeki aktörlerin mahiyetini az çok bilenler; bütün bu çatışmaların global projelerden kaynaklandığını; Amerika ve Avrupa’daki dehşetli devrimciler ve onların finansörleri engellenmedikleri sürece, cahil bırakılmış fukara coğrafyalarda kan ve gözyaşının akmaya devam edeceğini iyi biliyorlardır.

IŞİD BİR NETİCEDİR…

Petrol adam W. Bush ile Condoleezza’nın takip ettikleri BOP realize olsaydı Arap Baharı olur muydu? Veya şöyle soralım: Neocon-neoliberal yapımı olan söz konusu bahar ile Suriye parçalanabilseydi, IŞİD ortaya çıkar mıydı? Veya 28 Şubat’ın neticesi olan AKP hükümetinin yanlış politikaları olmasaydı Arap dünyası böyle kana bulanır mıydı?

Veya 12 Eylül’ün bir meyvesi olan Barzani devleti kurulmasaydı, şu dehşetli projeler realize edilir ve süreçleri işler miydi? Bu soruyu Barzani Kürt devletine angaje olmuş AKP kurmaylarına bilhassa sormak gerekiyor.. Bu soruları PKK, El-Kaide, El-Nusra ve IŞİD gibi aniden vahşi ejderhalar gibi ortaya çıkarılan terör örgütleri arasındaki paralellikler için de sormalıyız…Kürt halkının hürriyetleri adına ekseriyetle Kürtleri katleden PKK’ya çok benzeyen IŞİD de Sünnî Müslüman Arapları aynı strateji ile katlediyor Irak’ta… Bunu BOP a alet olan El-Kardavi de çok iyi biliyor… Bildiğiniz gibi El-Nusra, İslâmî Cihad veya El-Kaide’nin Suriye’deki katliamları devam ediyor. Bu kadar Müslüman hayatına düşman ve İslâm kanına susamış örgütleri Müslümanlardan sayan ikinci Avrupa medyası hakikaten şeytanları güldürecek maskaralıklar yapıyor. Malzemenin Asya veya Ortadoğu’dan seçilmiş olması onları Asyalı ve Müslüman yapamaz. Zira global savaşta devletler, dinler ve milletler devre dışı bırakılmış ve yalnızca menfaat üzerinde boğuşan sınıflar savaşıyor dünyada… Bu husus Ukrayna için de, Orta Amerika ve Nijerya için de geçerlidir.

11 EYLÜLCÜ HÜKÜMETLERİN ACİLEN ÇEKİLMELERİ GEREKİYOR

Malikî bir 11 Eylül versiyonuydu. Mukteda El-Sadr çekilmesi istikametinde ikaz etmişti, dinlemedi. Obama hükümeti Malikî’yi artık görmek istemiyor. Onun gözetiminde Irak’ta yapılmış katliamları, sömürüleri de görmek istemiyor. Zira Bağdat‘taki her yanlış dolaylı olarak Amerika ve İngiltere’ye fatura ediliyor. İran ile buzları eritme sürecine giren Amerikan hükümeti, Suriye’de ılımlı muhalefeti canlandırmak istiyor. Bize göre doğrudur, fakat silâhsızlık şartıyla…

Malikî’nin gitmesini engelleyen bölgedeki neocon ve neoliberal finansörleri Barzani’nin de düşmesinden endişe duyuyorlar. Tıpkı bizdeki AKP gibi.. Barzani’nin demokratik Irak ile entegresi, onların elli senelik mahsulâtlarının yanması anlamına da geliyor. Bize göre ABD Irak’ın toprak bütünlüğünde hâlâ ısrarlı. AKP Hükümetinin Barzani ile kanka olması ise Türkiye’nin diğer büyük bir handikapı. IŞİD vasıtasıyla evvela Irak’ı ve peşinden de Suriye’yi parçalayarak BOP’a bir başka yoldan koşan neoconlarla AKP’nin 2003’ten itibaren müttefik olduğunu unutursanız, şu kirli labirentten dışarıya fikren çıkamazsınız kanaatindeyiz. 

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*