Nesl-i cedid ve devam eden Nur hizmetleri

Image
Zaman zaman iç dünyamızda nefis muhasebesi yapmamız, başkalarıyla değil müsbet mânada kendimizle uğraşmamız doğruyu bulmak adına güzel bir duygu ve tatbikattır. Tahripkâr olmayan, istikameti arayan, mâlâyaniyât ve âfâka dalmayan güzel bir sorgulama olur. Ama iç bünyeyi sarsacak tutum ve davranışların hiçbir zaman yanında olmamamız gerekir. Bazı zamanlarda “Azız, küçülüyoruz, daralıyoruz” edebiyatına rağmen Allah’a şükür ayaktayız ve vazife başında, hizmet sahasındayız.

 Tenkitler müsbet olursa, fikirler ufuk açarsa, plân ve projeler uygulanabilir olursa bir mânâ ifade eder. Ümitsizlik ima eden, kırıcı ve incitici olan tavır, söz ve davranışlar insanlık tarihinde de, hizmet anlayışında da geçerli değildir. İktidar olamaz. Tabiî ki aşırıya kaçmadan, iyi niyete dayanan, güzeli tercihen, daha iyi ve mükemmeli tahkikle bulmaya çalışan bir hâlet-i ruhiyeyi çağrıştıran fikir ve görüşler canla baş üstüne! Kendi içinde yenilenmenin, fikri dağıtmamanın, enerjisini müsbet mânâda kullanmanın da en güzel yoludur.Hizmet ve himmet ehline aşk ve şevk veren aksiyoner, tatbikata yönelik herkesi kucaklayan, müsbeti icraya koyan, hayata renk ve ruh veren, Allah’ın rızasını tahsile yönelik cevval ve içi dolu proje ve tatbikatlara büyük ölçüde ihtiyaç var.
Bütün bu arzu, istek ve beklentilerimize çok anlamlı bir karşılık olan coşku dolu bir faaliyet ve açılışı, geçen hafta sonu Ankara’nın Ayaş İlçesi, Oltan beldesindeki “Yeni Asya Sosyal Tesisleri Hizmet Binasının” açılış merasiminde yaşadık. Uzak-yakın demeden “hizmeti” mukaddes cihad mânâsında anlayan dâvâ adamı gönül dostlarının ve hayatın her alanını bizlerle paylaşan değerli hanımefendi abla ve bacılarımızın duâları ve mânevî destekleri yine orada birleşmiş ve kenetlenmişti. En önemlisi “gençlerimiz,” “nesl-i cedid” oradaydı.

“Kemiyeti” değil, “keyfiyeti” esas alan sadakatli bir çizgi!

Hiçbir zaman sayı ve parmak hesabı yapmayan, vakur, kararlı, istikametli, sabırlı ve gayretli bir “şahs-ı manevî” tezahürü!

Bahtiyar, tecrübeli, inançlı ve hedefleri belli bir iradenin temsilcisi “Yeni Asya” mührü ve damgası Ankara’daydı, Ayaş Oltan’daydı. Camiamızla bir defa daha iftihar etme ve sevinme halini yaşattıran Rabb-i Rahim’e binlerce şükürler olsun.

Sakin bir mekân, havadar ve hoş bir çevre, çağı ve geleceğin ihtiyaçlarını kucaklayacak kapasitede plânlanmış harika organize ve dayanışmanın her türlü tezahürünü orada görmek mümkündü.

Ama hepsinden önemlisi, bu işlerin tam merkezinde ve ortasında “nesl-i cedid” olarak ümitlerimizi taze tutup canlandıran “gençlerimizin” olmasıydı. Recailer, Barışlar, Seyfeddinler, Bedreddinler, Cihanlar, Ömerler, Ferdiler, Hikmetler, Abdussamedler, Mahmutlar, Hasanlar, Hüseyinler… Ve ismini sayamadığım nice enerji deposu, gayretli, kararlı, güler yüzlü genç fidanlarımız, geleceğimiz, ümidimiz, enerjimiz, canlarımız, gönül dostlarımızla kol kola, omuz omuzaydık. Onlar organize yapmıştı. Onlar konuştu, onlar koştu, yaz boyunca bu güzel tesislerde sadece bir grubun iki haftada kırk bin sayfa risâle okuduklarını onlar beyan ettiler. Biz de zevkle, coşkuyla, ümitle, tefekkürle dinledik. Onları tebrik edip bütün kalbimizle alkışlıyoruz. Duâlarımızla desteklerimizi devam ettiriyoruz. Onlarla iftihar ediyoruz. Beklenen “nesl-i cedidin” Ankara cenahı; yaz boyunca bu tesislerde yaptıkları “Nur Hizmetlerini” heyecan, aşk ve şevkle anlatırken hayallerimiz Başet Başına, Erek Dağına, Horhor Medresesine, Cennet yurdum Anadolu bozkırlarında bitmeyen maneviyât cereyanındaki muhteşem halkaya uzandı. Çileler meyveye dönüştü. Aziz ve muazzez Üstadımın asırları kucaklayan o müthiş ufku, manevî dürbünüyle tesbit ettiği hakikatler “manevî fütuhatlara” dönüştü, sonsuz şükürler olsun.

Elli altı dönümlük arazinin on iki dönümünü “Allah Rızası” için “Yeni Asya Gazetesi” adına “hizmete” bağışlayan, bu mekânın baniliğini üstlenen otuz üç kişilik ortaklar grubundaki ağabey ve kardeşleri de bu fedakârca ve anlamlı bağışları için gönülden tebrik ediyorum. Dokuz ay gibi kısa bir sürede bu tesislerin açılışının ve hizmete sokulmasının temininde gece gündüz demeden üstün bir gayretle çalışan organizenin başındakileri ve her türlü yardım ve desteği veren bütün ehl-i hizmeti bu gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Türkiye’nin her yanından bu tesislere duâlarıyla olsun, maddî katkılarıyla olsun destek verip, kısa zamanda bitirilmesini sağlayan üç yüz civarındaki himmet ehlini tebrik ediyorum. Bu maddî katkıları şimdiye kadar yapanların himmetlerinin devamını, kervana katılamayanların da burada veya diğer beldelerde yapılacak bu tür hizmet merkezlerine katkılarını tehir etmeden yapmalarını diliyorum.

Gayretin, himmetin, ihlâsın, muhabbetin, samimiyetin ve hasbiliğin geçmiş ve geleceği kucaklayıcı mânevî iklimlerinde de her daim beraber olmak dilek ve temennisiyle.

Image 

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*