Niye dua edilsin?

“29 Ekim Cum’a günkü hutbede niye Atatürk’ ün adı anılmadı, niye duâ edilmedi?” diyenlere soralım: Niye edilsin?

“…Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. M. Kemal (Kaynak: Söylev ve demeçler, cilt 1, s 389. (1 Kasım 1938′deki son meclis konuşması)”

Dediği için mi?

“Kralların ve padişahların istibdadına, dinler mesnet olmuştur” (Kaynak: Atatürkün El Yazmaları, Medeni Bilgiler, s. 30)

Dediği için mi?

“Gerçekte dinleri konusunda halkın hiçbir fikri yoktur, din dediği şey, bilinmeyen inanç dizgelerine ve gizle karışık emellere kör bağlılıktan başka birşey değildir.” (Kaynak: Atatürkün El Yazmaları, Medeni Bilgiler, Afet İnan)

Dediği için mi?

“Tarih bize öğretir ki, bütün dinler, milletlerin cehaletlerinin yardımıyla utanmaksızın Tanrı tarafından gönderildiğini söyleyen adamlar tarafından tesis olunmuştur.” (Kaynak: Atatürkün El Yazmaları, Medeni Bilgiler, Afet İnan)

Dediği için mi?

“Natür (Tabiat) insanları üretti, onları kendisine taptırdı da…” (Kaynak: Atatürkten Düşünceler, Derleyen: Prof. Enver Ziya)

Dediği için mi?

“Çünkü malûmdur ki, insan tabiatın mahlûkudur.” (Kaynak: Atatürkün El Yazmaları, Medeni Bilgiler, Afet İnan)

Dediği için mi?

“Türkler, Arapların dinini kabul etmeden evvel büyük bir milletti. Arap dinini kabul ettikten sonra Türk milletinin millî rabıtaları gevşedi; millî hisleri ve heyecanı uyuştu.” (Kaynak: Medeni bilgiler ve Atatürkün El Yazmaları, Afet İnan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1969, s 364-365)

Dediği için mi?

“Hocaları toptan kaldırmadıkça hiçbir iş yapamayız. Bugünkü kudret ve prestijimizle bugün bu inkılabı yapmazsak, başka hiçbir zaman yapamayız.”

(Kaynak: Kâzım Karabekir, Paşaların Kavgası; Emre Yayınları, Aralık 1991, s. 165)

Dediği için mi?

“İnsanlar ilk devirlerinde pek âcizdi. Kendilerini koruyamıyorlar, hiçbir hadisenin de sebebini bilmiyorlardı. Kendilerini koruyacak bir kuvvet aradılar. Nihayet insanlık vicdanında bir kuvvet yarattı. O da işte Allah’tır. Herşeyi ondan beklediler, ondan istediler. Hastalıktan, felâketten korunmayı hep Allah’larından istediler. Fakat modern çağlarda insan herşeyi Allah’tan beklemedi. Ancak toplumdan bekledi. Her şeyin koruyucusu insan cemiyetidir. Bizi koruyan, refah içinde yaşatan toplumdur.” (Kaynak: Enver Behnan Şapolyo, Atatürk ve Millî Mücadele Tarihi, 1932, s. 305)

Dediği için mi?

“Masum ve cahil insanları, yüzlerce Allah’a taptırmak veya Allah’ları muayyen gruplarda toplamak ve en nihayet bir Allah kabul ettirmek, siyasetin doğurduğu neticelerdir.” (Kaynak: Türk Tarihinin Ana Hatları, 1930, Devlet Matbaası, s. 220-221)

Dediği için mi?

“İnsanlar, kurtçuklar gibi sulardan çıktılar en önce… İlk ceddimiz balıktır. İşler daha daha ilerledikçe o insanlar, primat zümresinden türediler. Biz maymunlarız, düşüncelerimiz insandır.” (Kaynak: Ruşen Eşraf Ünaydın, Atatürk Tarih ve Dil Kurumları, s. 53)

Dediği için mi?

“Muhammed, iptida ( ilk başta) Allah’ın resuluyüm diyerek ortaya çıkmamıştır, bunu düşünmemiştir. Bu düşünce, senelerce mücadele ettikten ve fikirlerini neşreyledikten sonra kendisinde hasıl olmuştur.” (Kaynak: Nokta Dergisi, 17 Kasım 1985)

Dediği için mi?

“Muhammed’in peygamberliğinin başlangıcına dair birçok eski rivayetler vardır. Bunlar artık efsanelere karışmıştır. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kur’ân âyetinin ne olduğu malûm ve belki de mazbut değildir. Kur’ân sûreleri Muhammed’e açık semada peyda olmuş bir şimşek gibi günün birinde, birdenbire bir taraftan inmiş değillerdi. Muhammed’in söylediği sûreler, uzun bir devirde dini düşüncelerinin ürünü olmuştur. Muhammed, bu sûrelere birçok çalıştıktan ve incelemeler yaptıktan sonra edebi şeklini vermiştir” (Kaynak: Afet İnan, Atatürkün El Yazmaları, 2000′e Doğru Dergisi, 8. Sayı, s. 15-16)

Dediği için mi?

“Türk milleti, bir kelimesinin manasını bilmediği halde, Kur’ân’ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndüler” (Kaynak: Medeni Bilgiler, Afet İnan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1969, s. 364-365)

Dediği için mi?

“Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkûmdurlar. Onun için önce din ve namus telâkkisini kaldırmalıyız. (Kaynak: İstanbul, Tekin Yayınevi, 1990, s 83-84)

Dediği için mi?

“Benim bir dinim yok ve bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum”  (Kaynak: Andrew Mango, Atatürk, s. 447)

Dediği için mi?

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*