Nur deryasından damlalar

Image
Geçen hafta Nur deryasından istifade ettiğim bazı hakikatleri sizlerle paylaşmıştım. Bu hafta da devam edelim:

İşte özel kabiliyetlere, özel ilgi ve alâkayı gösteren bazı ifadeler:

“Makinesi kuvvetli Ali kardeş, sizlerin halisane ve ciddî faaliyetinizden, Risâle-i Nur’a sizler gibi sarsılmaz çok talebeler zuhur ve devam ettiklerini ümit ederdim.” (Kastamonu Lâhikası, s. 11, Mek. No: 3)

“Mektuplarınızda ara sıra Sıddık Süleyman’ın, eski zamanda hararetli sadakati ve alâkadarlığı ve kuvvetli şakirtliğiyle bahsi geçiyor. O zat, ben ölünceye kadar onun sadakati ve selâmet-i kalbini ve bana ve Risâle-i Nur’a halisane hizmetini unutamıyorum.” (Kastamonu Lâhikası, s. 140, Mek. No: 109)

“Mübarek heyetinin büyük bir kahramanı Büyük Ali’nin sisteminde Küçük Ali’nin Mu’cizat-ı Kur’âniyesi, Mu’cizat-ı Ahmediyenin tam mutabık bir bâki pırlanta tarzında mevki aldı.” (Kastamonu Lâhikası, s. 57, Mek. No: 46)

“Mübarek köyünden, mübarekler cemaatinden, mübarek İbrahim’in bereketli mektubunu okudum. Beni memnun eden çok sözler var içinde. Ve bilhassa benim başıma yağan yağmurdan rüyada içmesi ve biraderzadesi Osman’ın ileride Risâle-i Nur’a talebe olması, kendini okutması bizi mesrur eyledi.” (Kastamonu Lâhikası, s. 165, Mek. No: 129)

“Nur fabrikası nam sahibi Hafız Ali kardeş,” (Kastamonu Lâhikası, s. 9, Mek. No: 2) “Nur iskele memuru Sabri kardeş, “(Kastamonu Lâhikası, s. 8, Mek. No: 2)

“Risâle-i Nur santralı ve Hulusi, Hakkı, Süleyman’ı temsil eden Sabri kardeşim,” (Kastamonu Lâhikası, s. 200, Mek. No: 160)

“Yorulmaz, usanmaz, ciddî, samimî Hafız Ali kardeş,” (Kastamonu Lâhikası, s. 31, Mek. No: 26)
“Risâle-i Nur’un kaptanı Sabri, Nis Adasındaki bir kardeşimiz ve Onuncu Sözün tab’ından sonra tehlikeden muhafaza için kaç ay hanesinde saklayan ve peder ve validesiyle, bizimle ciddî alâkadar bulunan Veli Efendinin peder ve validesinin vefat haberlerini yazıyor. Cenâb-ı Hak onlara rahmet eylesin. Ben, inşaallah çok zaman onları manevî kazançlarıma şerik edeceğim.” (Kastamonu Lâhikası, s. 153, Mek. No: 117)

“Risâle-i Nur’un küçük ve masum şakirtlerinin elli altmış talebesinin ve kırk elli ümmî mübarek ihtiyarların ve kıymettar üstadlarının yazdıkları tevafuklu ve şirin nüshaları bize göndermişler.” (Kastamonu Lâhikası, s. 87, Mek. No: 76)

Dostlardaki değişim ve gelişimi izleyen bir halet-i ruhiye: “Şamlı Tevfik kardeş, senin mektubun beni derinden derine hem müteessir, hem müferrah eyledi. Sende bir hayırlı tahavvülât bulunduğunu ihsas etti.” (Kastamonu Lâhikası, s. 32, Mek. No: 27)

Gerçek dostluğun hasretini seslendiren bir gönül feryadı: “Refet kardeş, seninle hiç olmazsa her dört günde bir kere görüşmeye ihtiyaç ve iştiyakım varken, dört sene sonra hususî görüşebildik. Senin gibi hem kıymettar, tesirli diliyle ve kuvvetli, letafetli kalemiyle Risâletü’n-Nur’a çok ehemmiyetli hizmet edenler her vakit hatırımda manevî muhataplarım ve hayalen yanımda hazır arkadaşlarımdırlar.” (Kastamonu Lâhikası, s. 9, Mek. No: 2)

İrtibatı olan ve emeği geçen herkesi kucaklayan bir asil vefa duygusu tezahürü:
“Umum kardeşlerime ve hizmet-i Kur’âniyede bütün arkadaşlarıma hasret ve iştiyakla binler selâm. Duâlarınıza muhtaç Said Nursî” (Kastamonu Lâhikası, s. 29, Mek. No: 23)

“Umum kardeşlerime, hususan haslarına birer birer selâm ve duâ ederim. Ve o mübarek ve kıymettar arkadaşlarımın hatırları için hem akrabalarını, hem karyelerini kendi akrabam ve karyem içine alıp öylece duâ ederek manevî kazançlarıma teşrik ediyorum. (Kastamonu Lâhikası, s. 9, Mek. No: 2)

“Umum kardeşlerimize birer birer ve bilhassa musîbetzedelere selâm ve duâ ediyoruz. Cenâb-ı Hak onları çabuk kurtarıp vazifelerinin başına göndersin. Âmin.” (Kastamonu Lâhikası, s. 99, Mek. No: 85)

Kalbî ve hasbî bir duâ
“Ya Erhamerrahimin! Umum Risâle-i Nur Şakirtlerini iki cihanda mes’ud eyle. Âmin. İnsî ve cinnî şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. Âmin. Ve bu aciz ve biçare Said’in kusuratını affeyle. Âmin. Umum Nur Şakirtleri namına Said Nursî” (Kastamonu Lâhikası, s. 208, Mek. No: 166)
Başta dillerimiz olmak üzere Allah’ın bize bahşettiği bütün azalarımızı ve duygularımızı onun yolunda ve rızasında kullanmak niyet ve temennisiyle.

Image

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*