Nur Kahramanı: İsmail Hakkı

alt

Geçen sene Eylül ayı ortalarından itibaren iki hafta müddetle hayat ve hatırasını tefrika ettiğimiz merhûm İsmail Hakkı Demir ile ilgili çalışmamız nihayet kitaplaştı.

Yazı ve resimlerle yekûn yüz sayfayı bulan bu kitap, önümüzdeki haftadan itibaren—inşaallah—meraklı ve müştak okuyucuların istifadesine sunulmaya başlanacak.

Kitabın ismi: Geyve’nin medar-ı iftiharı İsmail Hakkı Demir

Bu isme, inanıyorum ki çoğunuz âşinasınızdır. Ayrıca, ona rahmet duâları gönderiyorsunuzdur.

Kırk yıllık Yeni Asya okuyucusu İsmail Hakkı Ağabey, aynı zamanda Sakarya’nın Geyve ilçesinde kırk yıla yakın temsilcilik vazifesini deruhte etti.

Üstelik, sarsıntılı ve hayli çalkantılı dönemlerde hiç sarsılmadan, tam bir istikrar ve istikamet üzere idame ettirdi bu hizmeti.

İşte, bu müstesna insan için, biz de üzerimize bir vazife alarak, onunla ilgili biyografik ve sair hatıra bilgilerini toplayıp önce gazetemizde neşrettik. Ardından, ilâve yeni bilgilerle onun hayat ve hatırâtını kitap formatı çerçevesinde yayına hazır hale getirdik.

Bu meyanda, kıymetli ailesi ve evlâtları da bizlere yardımcı olup destek vererek, söz konusu çalışmanın kitaplaşmasına katkıda bulundular.

Hediye olarak dağıtılacak

Kapak tasarımını Murat Sayan kardeşimizin yaptığı bu kitap, okuyucularımıza, temsilcilerimize ve İsmail Hakkı Ağabeyin sevenlerine, dost ve akrabalarına hediye olarak meccânen dağıtılacak.

Dağıtımın ağırlık kısmı, Sakarya ve Geyve temsilciliklerimiz tarafından elden yapılacak.

Geri kalan kısmın dağıtımını ise, merkezden yapılmasını düşünmekteyiz. Bunun için de, gazete merkezine gelebilen ziyaretçilere elden, gelemeyenlere ise posta-kargo yoluyla kitabı ulaştırmayı plânlamaktayız.

Bu kitabı talep edenlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Çünkü hediyedir, hatıradır ve örnek bir temsilcinin, isimsiz bir Nur kahramanının feyizli, bereketli hayat ve hizmetini yansıtmaya çalışıyor.

Kitabı edinmek isteyenlerin tek yapacağı şey şudur: Kitap talep eden okuyucumuz, ismini, telefon numarasını ve hangi şehirdeki Yeni Asya Büro veya Temsilciğinden bu kitabı gidip alabileceğini belirtmesi gerekiyor.

Taleplerinizi taşradaki bürolarımıza iletebileceğiniz gibi, doğrudan bize de fax, mektup, telefon veya internet yoluyla bildirebilirsiniz.

Kitapları tek tek göndermek çok maliyetli olduğu için, bunları bürolarımıza (muhtemelen aylık dergilerle birlikte) topluca göndermeyi tercih ediyoruz.

Nuran Morgül  İsmail Hakkı Ağabeye rahmet duâsıyla

Merhûm Ceylân Çalışkan Ağabeyin muhtereme kızı Nuran Morgül Hanım kardeşimizin, İsmail Hakkı Ağabey hakkında yazmış olduğu kısacık bir hatırasını, bilvesile burada sizlere takdim ediyoruz:

15 gün mihmandarlık

Biri vefat edince, acaba hak-hukuk kaldı mı merak eder insan.

İsmail Hakkı Ağabey ve benzeri şahsiyetlerin bizlerin üzerinde çok büyük hakları var.

Onlar, yaptıklarını Allah rızası için yaptılar. Haklarını ödememiz kolay değil. Lâkin, bir vefa borcu mahiyetinde ve duâya vesile olması niyazıyla bir-kaç satırlık hatıra notu yazmayı bütün içtenliğimle arzu ettim.

Bizler, onların bağ-bahçelerinden çok istifa ettik; türlü meyvelerini yedik. Fakat, bilhassa bizi on beş gün müddetle misafir etmesini unutmam mümkün değil.

Bizi derken, 1-2 kişi değil, tam 30 kişi gidip evlerinde misafir olduk. 1991 yılı yazında, üniversiteli talebelerle birlikte 15 gün evlerinde okuma programı yapmıştık.
Allah ebediyen razı olsun. Maddî destek bir yana, mânen bize evini açması, mihmandarlık yapması ve bize örnek olmasıyla bir başkaydı.

Günümüzde, insanlar bir gece bile misafir edilmekte zorlanıp otel vs. arıyorlar. Gerçi, beylerin böyle bir hizmette bulunmasının vesilesi ve en büyük destekçisi eşler, yani hanımlar oluyor. İsmail Hakkı Ağabeyin eşi Halime Teyzeden de Allah ebediyyen razı olsun. Hizmette bu gibi örnek insanlara büyük ihtiyaç var.

Bu otuz misafire gelince…

İsmail Hakkı Ağabey gibi, Halime Teyze gibi nice hizmet erlerinin içinde olduklarına inanarak, bu vesile ile onları da tebrik ediyorum. Gördüğüm kadarıyla, daima istikametle hizmet etmişler, şimdiden sonra da Rabbim istikametten ayırmasın.

İsmail Hakkı Ağabeyi dershane talebelerine daima örnek bir şahsiyet olarak gösteriyorum.

Vefat etmiş olsa bile, Nur Talebeleri, inşaallah sırr-ı ihlâs ile “Diğer ruhlarım baki kalır ve o ruhlar vasıtasıyla sevap cihetinde yaşıyorum, sadece günah cihetinde ölüyüm” deyip, rahatla yatıyordur. Allah, İsmail Ağabeyimize gani gani rahmet eylesin.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*