Nur nesli

Toplumların tarihinin, kültürünün, maddi ve manevi değerlerinin hafızası, içinde barındırdığı yaşlı insanlardır. Manevi miraslar, birikimler yaşanmış tecrübeler, unutulmayan olaylar, insanlığı ayakta tutan unsurlar elden ele, dilden dile taşınarak gönüllerdeki yerini bulur. İnsanların gelecek hayatlarını, aydınlatır, yön verir ve şekillendirir.

Tarihine, kültürüne ve inanç değerlerine sırt dönen insanların yaşadığı topluluklarda erozyonlar, kaoslar, keşmekeşlikler ve kozmopolit davranışlar baş gösterir. Başına buyruk, itaatsiz, sorumsuz gençler meydana gelir. Böylece kendi öz benliğinden uzaklaşan insanlar, başka devletlerin ve milletlerin oyuncağı haline gelir. İdealsiz, şuursuz bir topluluk olarak anarşi, terör, gasp, hırsızlık gibi kötü davranışlarla bulunduğu cemiyeti ahlaki zaafa uğratır, zehirler, rahatsız ve huzursuz eder.

Genç kuşaklar kendilerine verilen sevgi, samimiyet ve saygı iksiriyle büyüklerin rahle-i tedrisine oturup ilim, iman, irfan dersleri alarak gelecekteki hayatlarını, geçmişten aldıkları ilim, iman, örf, adet, birikimleri ve tecrübeleriyle şekillendireceklerdir. Aldıkları feyiz, fazilet ve insanlık dersi ile yoğrulmuş olan ruhları, bulundukları çağın gerçekleri ile geleceğe güvenli adımlar atabilmelidirler.

Memleketimizde tarihine, inancına, kültürüne bağlı, iman ve Kur’an hakikatlerini öğrenmeyi ve öğretmeyi ideal edinmiş, sünneti-i seniyyeyi rehber edinmiş, vatan sevgisini inancının bir parçası saymış, insanlara hizmet etmeyi vazife bilmiş, azimli, kararlı, istikametli yetişen genç kuşaklar, gün geçtikçe çığ gibi büyüyor. Dalga dalga âlem-i islamda, yeryüzünde neşvünema buluyorlar.   

Onlar, ahir zamanın her türlü kötülüklerinden ve kirlerinden kalplerini ve gönüllerini arındırmış, islamın ve Kur’anın ulvi hakikatleri olan Risale-i Nurları okumak, anlamak, yaşamak ve başkalarına anlatmak vazifesini hayatının gayesi bilmiş insanlardır. Onların yaşantılarını, ahlak ve faziletlerini bilen, tanıyan, gören insanlar, imrenirler, özenirler ve hayran olurlar. Onların nur talebesi, nur nesli, Kur’an talebesi, şakirt, yeni nesil, altın nesil, Bediüzzaman’ın talebeleri gibi isimleri, unvanları vardır.

Huzurevi yaşlısı, Ömer Hulusi CAN,
şiirinde Nur Nesli demiş:

Yağmur yağmur çakan şimşek,
Nur nesline selam götür.
Gonca gonca açan çiçek,
Nur nesline selam götür.
Yeşil duvakların teli,
Âşık bülbüllerin dili,
Ey kükremiş iman seli,
Nur nesline selam götür.
Dağ yolunda biten yonca,
Gül dalında açan gonca,
Ey yerde gezen karınca,
Nur nesline selam götür.
Yeşil çimenli yamaçlar,
Gökler, yerler, dağlar, taşlar,
Ey ipek kanatlı kuşlar,
Nur nesline selam götür.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*