Nur ve Nur Maddesi Nedir?

Meleklerin nurdan yaratıldığı ve cinlerin de ateşten yaratılmış olduğu bir çok İslam kaynaklarında ifade ediliyor. Bu hususta hadisler de var. Risale-i Nurda da meleklerin, “nurdan, nur maddesinden, nur denizinden” yaratıldığı tabirleri geçiyor.

Peki, nur nedir?

Nur denizi, nur maddesi ne anlama gelmektedir?

Enbiya Suresi 19-20. ayetlerde geçen, “ Göklerde ve yerde olan bütün varlıklar O’nundur. Katında olanlar O’na kulluk etmekten ne çekinirler, ne de yorulurlar. Gece gündüz (hep Allah’ı) tesbih ederler, usanmazlar” ifadesinde “yorulmamama ve usanmama” ile nurun arasındaki münasebetten ne anlamayız?

Bu ve benzeri sualler için nur konusuna bazı cevaplar aramak gerekiyor. Nur en basit tabiri ile ışık ve aydınlık anlamına geliyor. Işık ise fotonlar tarafından taşınan bazen dalga, bazen de parçacık gibi davranan bir yapıya sahiptir. Fotonlar ise her cisim tarafından yayılabilir. Görünen ışık dalga boyu mordan kırmızıya kadar olan Elkatromanyetik Spektrum dizininde yar alan ışığın bir türüdür. Radyo dalgalarından, ses dalgalarına; mor ötesi ışınlardan, X ve gama ışınlarına kadar her şey bir ölçüde Elktromanyetik dalgadır. Gözümüzle gördüğümüz ışığın dalga boyu 10-6 ile 10-7 metre arasında değişirken, frekansı ise 1015 ile 1016 (Hz) arasında değişir. Elekromanyetik Spektrum içindeki tüm ışınlar ışık hızı ile hareket ederler.

İşte nur dediğimiz ışığın bize bakan yönü bunlar.

Peki meleklerin yapısı bu tür bir nurdan mı?

Yani bildiğimiz ışık maddesinden mi?

Bu suallere verilecek cevaplar hem evet, hem de hayırdır.

Eve deriz, çünkü Nurlarda ışıktan yapılmış bazı manevi mahluklar olduğu beyan ediliyor. Hayrı diyoruz, çünkü meleklerin asıl maddesi olan nur maddesi veya nur denizi bildiğimiz ışıktan farklı bir mahiyet ve özellik gösteriyor.

Dünyadaki ışık ve ısı kaynağımız güneştir. Güneşte ise her saniye 616 milyon ton hidrojen atomu 612 milyon ton helyum atomuna dönüşür. Geriye kalan yaklaşık 4 milyon ton hidrojen nükleer enerji olarak kainata yayılır. İşte bu enerjinin çok az miktarı dünya yüzündeki tüm enerjiye kaynaklık eder. Zira biz biliyoruz ki dünyadaki tüm kullanılabilir enerji kaynakları bir ölçüde güneşin enerjisinden üretilir. Bitkilerin fotosentez yapması gibi.

Peki güneşten gelen enerji nasıl bir şey?

Yani nükleer enerjinin mahiyeti ve aslı ne?

Bilindiği üzere nükleer enerji her bir atomun çekirdeğinde saklanmıştır. Cenab-ı Hak atomların çekirdeklerine akıl almaz derecede büyük bir enerji depolamış. Hiroşimaya atılan atom bombası bir gramdan daha az bir maddenin enerjiye dönüştürülmesi ile elde edilmiş. Meşhur E=mc2 formülü de madde içinde saklanan enerjinin büyüklüğünü ifade eder.

Demek ki madde içinde, maddenin temel taşı olan atomların çekirdeğinde çok büyük bir enerji depolanmıştır. Bu enerji bir ölçüde şu görünen alemdeki tüm enerjilerin de kaynağıdır. Nükleer faaliyetler sonucu ortaya çıkan bu enerji o depolanan enerjilerin çok küçük miktarlarıdır. Maddenin boyu inceldikçe içinde sakladığı enerjinin boyutları tahmin edilemeyecek derecede büyümektedir. Bu durum Nurlarda alem-i melekut olarak tanımlanmış. İşte meleklerin yapısı da bu tür bir nurdandır. Bu nur maddesi veya nur denizinde hızlar ışık hızından çok daha yüksektir. Hac suresi 47. ayetinden bir güne karşılık bin gün tabiri ile, Mearic Suresi 4. ayetinde meleklerin yükselme hızı olarak bir güne karşılık elli bin gün tabiri bu hızlara işaret eder. Demek ki meleklerin hızları ışık hızının çok üstünde bir hızdır. Bir cismin hızı eğer ışık hızı üstünde ise kütlesi de elbette bizim tarzımızda olmayacaktır. Zira bizler bu kainat ve dünya şartlarında ışık hızı altında yaşıyoruz. Gerek bazı dalgalar, gerekse maddi yapımızın temel taşları olan atomlar ışık hızında veya ışık hızı altında hareket etmektedir. Bu nedenle bir kütlemiz ve belli bir ağırlığımız var. Ve yine bu nedenle tükenen bir enerji kullanımına sahibiz. Hareket ettikçe enerji kaybederiz. Ancak melekler ise hareket ettikçe enerji kazanırlar. Enerjileri tükenmez. Bu duruma ayetlerde şöyle dikkat çekilmiş:

“ Göklerde ve yerde olan bütün varlıklar O’nundur. Katında olanlar O’na kulluk etmekten ne çekinirler, ne de yorulurlar. Gece gündüz (hep Allah’ı) tesbih ederler, usanmazlar(Enbiya Suresi, 19-20).”

işte yorulma, usanma, tüketme gibi hal ve özellikler enerjiyi tüketme yönünde kullanan bizim gibi mahlukların özellikleridir. Meleklerde ise hareket ve iş ve faaliyetlerinden dolayı asla bir yorulma meydana gelmez, usanmazlar. Çünkü enerjileri tükenme yönünde değil artma yönündedir.

Bazı kaynaklarda meleklerin gıdası için tespih ve ibadet olduğu ifade edilmiş. Bu güzel ve latif bir tanımdır. Zira Allah’ın isim ve sıfatları sonsuz olduğu için, bütün hayat ve enerjinin ve her şeyin kaynağı Allah olduğu için, Allah’ı anmak ve ibadet etmek sonsuz bir enerji kaynağı meydana getirmektedir. Mümin insanlar da bu dünyada yaptıkları ibadet, itaat ve zikir ile ebedi alemde, aynen melekler gibi sonsuz ve bitmeyen ve tükenmeyen bir enerji kaynağına kavuşacaklar ve cennette ebedi bir hayata sahip olacaklardır.

Alem-i Ahiret ve melekutun sonsuz bir enerji kaynağına sahip olduğu bazı hadislerde temsil yolu ile bizlere anlatılmıştır.

İşte bu konuda Kütüb-ü Sitte adlı sahih hadis kaynağından geçen mühim bir hadis:

5072 – Sa’d İbnu Ebi Vakkâs radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Cennette olan şeyden bir tırnağın azalttığı miktar, semavat ve dünya arasında dört ciheti de tezyin etmiş olarak görünürdü. Eğer cennet ehlinden bir adam dünya ehline zuhûr etse ve bilezikleri görünse o(nun şavkı) güneşin ziyasını bastırırdı, tıpkı güneşin, yıldızların ziyasını bastırması gibi.”

Burada dikkat edilmesi gereken husus cennet ehlinden bir kişinin bileziğindeki ışığın ve nurun şiddetidir. Bu enerji ve nur o kadar yüksektir ki bir tek bilezik bile şu anda mevcut güneşimizin ışığını bastırırdı. Demek ki melekut ve ahiret alemlerindeki bir bileziğin enerjisi bile bu kainatın enerjisinden yüksektir. Aynı durum cehennem için de geçerlidir. Cehennemden de bir küçük parça bu dünyada görünse her şeyi yakar kavururdu. Çünkü cehennemdeki bir küçük parçanın da siyah ve kara enerjisi tüm kainata eşit ve daha fazla olabilir. Bilim dünyası bu durumu Big Bang teorisi bir miktar keşfetmiş olsa da daha işin mahiyetini tam olarak kavrayamamıştır.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*