Nuranî bir yol var


Risale-i Nurlar’ın hakikatlı ve tesirli tahkiki iman derslerine muhatap olmanın ilk ayağı ihsan-ı İlâhî, ikram-ı İlâhî derken; devamı ve bekası ise ihlâsla ve onun derslerine kanaatla ve sadâkatle olabilmektedir.

Tahkiki imanı; Risale-i Nur dairesi içerisine girebilmek için elde etmek şarttır… Bunun birinci yolu ise Risale-i Nurlar’ı kendi telifi gibi, kendi eseri gibi kabul edip, başkalarına ders vermekten ziyade kendisi ders almak için anlayarak ve hayatımızda uygulayabilecek kadar hazmederek okumaktır. Çünkü imanlı bir kişinin tahkiki imanı elde etmesiyle bakış açısı, kavrama, anlama ve imanî bilgileri hayata tatbik edebilme kabiliyeti tamamen değişir ve inkişaf eder…

Okumaya devam etmek tahkiki imanın adeta muharrik bir enerjisi gibidir… Yakıtsız en iyi bir vasıtanın bile hareket etmesi düşünülemez… Bir kerelik bir yakıtla da ne kadar mesafeye gidilebileceğini siz hesap edin…

Elbette ki, tahkiki imanı elde etmemize vasıta olacak bilgilere ulaşmak için olmazsa olmaz şart ise; ihlâstır… Allah rızası için O’na kulluk ve ubudiyet için, O’nu anlamak ve anlatmak için, O’nun razı olacağı fiillere, hallere, okuma ve anlamalara girmek, ulaşmak ve yapmak ancak ihlâsla mümkündür…

Risale-i Nurlar’ın en bariz özelliklerinden birisi de; okurken, imanımızı kuvvetlendirdiği gibi bizlere kazandırdığı manalarla ihlâsımızı da kuvvetlendirmesidir. Çünkü tahkiki iman sahibi bu Kur’ânî ve imanî dersler sayesinde herşeye ve her işe; O’nun nuruyla, gözüyle bakıp her şeyde Rahmet-i İlâhiyenin izini, özünü, yüzünü görebilirler…

Evet, ihlâs ise bizlere teslimiyeti, kabullenmeyi ve hayatımızda iman-ı tahkiki derslerini tatbik edebilmeyi getirir… İnsanın kalbi, aklı, ruhu ise böyle derslere sonsuz derecede muhtaçtır… Elemsiz, zahmetsiz, müşkülatsız lezzetler, huzur ve saadeti yalnızca bu tahkiki iman derslerinin sayesinde kazanabilir ve elde edebiliriz…

Böyle sonsuz derecede güzel ve kudsî hallere girebilmek için ise; tahkiki iman derslerinin kazandırdığı imanla Üstad’a, Risale-i Nurlar’a ve Üstad’ın iman hizmeti mesleğine bizlerden ancak sadâkat beklenir… Böyle deryalar gibi önümüze açılmış olan nuranî dersleri bırakmayı, sırtımızı dönmemeyi, başka tarz ve yolları aramamızı gerektirir…

Demek ki, tahkiki imanı okuyarak elde edebilmek; tahkiki imanın malûmatlarını, bilgilerini ihlâsla hayatımızda tatbik edebilmek ve Nurlar’a, Üstad’a sadâkat göstermek bu Kur’ânî yolun temel taşıdır…

Rabbimiz bizleri bu nuranî yolda ihlâsla, sadâkatle Kur’ân hakikatlerini elde ederek yürümekte, gitmekte ve sebat göstermekte daim kılsın inşallah…

Rifat Okyay

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*