Nurcular emniyetin bekçisidir

Âlemi İslâma daha dünyadayken Cehennemi yaşatan, memleketimizde çocukları yetim, hanımları dul bırakıp, milletin huzurunu bozmak isteyen, global güçlerin taşeron firmalara ihale ettiği terör belâsı, siyaseti de çaresiz bırakmış görünüyor.
Büyük Fransız İhtilâli’nden çıkan hürriyetperverlik, sosyalistliği doğurduğu gibi sosyalistlik de mukaddesatı tahrib ettiğinden, aşıladığı fikirle komünizmi doğurdu. Komünizm dahi çok mukaddesat, ahlâk ve kalbi insaniyeyi bozduğundan, hiçbir kayıd ve hürmet tanımayan anarşistlik mahsulünü verdi. Zira insan kalbinden hürmet ve merhamet çıksa; akıl ve zekâvet, o insanları gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir, daha siyasetle idare edilmez.

Bediüzzaman yecüc-mecüc meselesini yorumlarken; “Eskiden Mançur, Moğol ünvanıyla içtimaat-ı beşeriyeyi zîr ü zeber eden taifeler ve Sedd-i Çinî’nin yapılmasına sebebiyet verenler, kıyamete yakın yine anarşistlik gibi bir fikirle medeniyet-i beşeriyeyi zîr ü zeber edecekleri, rivayetlerde vardır” ve “Bir zaman dünyayı herc ü merc eden o taifeler, izn-i İlâhî ile mevsimi geldiği vakit aynı o taife, medeniyet-i beşeriyeyi herc ü merc edecekler” diyordu.

İnsana verilen şehevî, gazabî, aklî kuvveler (potansiyeller) Sâni’ tarafından tahdid edilmediğinden ve insanın iradesiyle terakkisini temin etmek için bu kuvvetler başıboş bırakıldığından, uygulamada zulüm ve tecavüzler vukua gelir. Dolayısıyla insana kabiliyetlerini geliştirsin diye verilen kuvveler (potansiyeller) had altına alınıp kullukla terbiye edilmezse neticeleri vahim olur ve oluyor.

Yine Bediüzzaman, “Sizin cebren böyle ehl-i imanı mimsiz medeniyete sevketmekteki maksadınız, eğer memlekette asayiş ve emniyet ve kolayca idare etmek ise, kat’iyyen biliniz ki; hata ediyorsunuz, yanlış yola sevkediyorsunuz. Çünki itikadı sarsılmış, ahlâkı bozulmuş yüz fâsıkın idaresi ve onlar içinde asayiş temini, binler ehl-i salâhatın idaresinden daha müşkildir” diyordu..

ÇARE NUR’DA VE NURCULARDA

Anarşistliğin, emniyeti bozmaya çalışmasına karşı, Risale-i Nur ve şakirdleri iman-ı tahkikî kuvvetiyle bu vatanın her tarafında o müdhiş ifsadı durdurmuş ve durduruyor.

Bediüzzamanı tehcir ve tecrid ve tevkif edenlere karşı Emniyet müdürü hesabına konuşturan bir polise, “Eğer bin müddeiumumî ve bin emniyet müdürü kadar bu memlekette emniyet-i umumiyeye hizmet etmemiş isem -üç defa- Allah beni kahretsin!” demesi bunun bir ispatı.

Evet Nurcuların değil emniyete ve asayişe zarar vermek, belki bütün kuvvet ve kanaatlarıyla milleti anarşilikten muhafaza ve emniyet ve asayişi temin ettiği ortadadır.

Nurcu suça bulaşmaz. Suç üstüne gelse orayı terk eder.
Emniyete asayişe yardımcıdır. Bu güne kadar bir Nurcunun asayişi ihlâl edecek bir vukuatına rastlanmamıştır. En başta kendisi ailesi, çevresi ve ikaz edebildiği ne kadar yakını ve arkadaşı varsa etkisi nisbetinde hadiselerden uzak dururlar.
Her zaman müsbet hareket eder. Cemaatlerle çatışmaz, onların liderlerini düşürmeye çalışmaz. Benim mesleğim haktır der, başkasının mesleğini butlan etmezler.
Dine gelecek vaki tecavüzatı diliyle ilmiyle bertaraf etmeye çalışır, ancak ikna ile, icbar ile değil.
İç savaş veya kalkışma isteyenlere zulüm görse bile taraf olmaz.
Zulmü yapan azınlığa mukabil, masumlara zarar gelebileceğini düşünür, emniyet kuvvetlerinin bizim kardeşlerimiz olduğunu söyler.
Kendi menfaati yerine başkalarının menfaatini düşünür, elma yerken bile büyüğünü kardeşine ikram eder.
Cemaatin malını yemekten korkar. Bir kermeste kendi hazırlayıp masraf ettiği bir yiyeceğin parasını kendi vererek öylece yer.
Toplum içerisinde güvenilir, sevilir ve sayılır, etrafın çözemediği ince meseleler ona danışılır ve dayanak noktası olur.
Siyaseten din kardeşine düşmanlık etmez ve onu Allah için sever.
Terör belâsı bir musîbettir. Onu def’etmek, öyle hamasî nutuklar ve onu bunu suçlamalar, kimseye fayda vermediği gibi toplumu da kamplara böler. Yapılacak en mühim şey; bir kaç kişinin bir araya gelip Nur’ları okumasıdır.

Çare Nur’da ve Nurculardadır.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*