Nurlarla iştigal, tefekkürî ibadet nev’indendir

altAziz, sıddık, sarsılmaz, usanmaz, çekinmez, çekilmez kardeşlerim!

Evvelâ: Bu yaz, derd-i maişet cihetiyle ve bu şuhur-u selâse, ibadet haysiyetiyle bir derece Nurların kitabetine fütur verebilir diyenlere beyan ederiz ki:

Bilâkis, yazmaya şevk verir ve vermek gerektir. Çünkü Nur’un hizmeti, hem maişet, hem rahat-ı kalbe bereketleriyle yardım ettiği gibi, ibadet-i tefekkürî nev’inden olması cihetiyle, mübarek ayların sevaplarına büyük yardımı olur.

Saniyen: Nur’un bir şakirdi bana dedi ki: “Geçen sene daha Nurlar bize teslim olmadan ve hususî bir iade neticesinde burada rahmet dahi hususî bir derece tezahürüyle demiştin ki: ‘Ne vakit tam serbestiyetle Nurlar okunsa ve yazılsa ve bize iade edilse, yağmurla, rahmet tam olacak’ haber vermiştin. Hakikaten bu baharda hem Asâ-yı Mûsa her tarafta merakla yazılması ve okunması, hem Zülfikâr-ı Mu’cizat yazılmasına şevkle başlanması, bu emsalsiz rahmete bir vesile olduğuna kat’î kanaatim geliyor.”

Emirdağ Lâhikası-I, mektup no: 109, s. 199

LÛ­GAT­ÇE:
fütur: Gevşeklik, usanç.
ibadet-i tefekkürî: Tefekkür, düşünme yoluyla yapılan ibadet.
kitabet: Yazma.
maişet: Geçim.
şuhur-u selâse: Üç Aylar.
tezahür: Görünme, belirme, açığa çıkma.
Zülfikâr-ı Mu’cizat: Mu’cizat-ı Ahmediye (19. Mektub) ve Mu’cizat-ı Kur’âniye (25. Söz) risalelerinin başlıca olarak yer aldığı Zülfikar mecmuası.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*