Nursî Ailesi ve eğitimi – 5

Nursî ailesinin yaş sırasına göre ikinci evlâdının ismi Hanım’dır. Hanım, diğer evlâtları gibi, hanım bir şahsiyet olmasıyla birlikte, aldığı eğitim sonucu âlime bir şahsiyet olarak tanınmış ve bilinmekteydi..

Molla Said namında, bir medrese hocasıyla evlenmiş, bu evliliklerinden çocukları olmamıştır. İlim ve iffet, hususiyetiyle öne çıkan vasıflarıyla tanınır Hanım. Kocası Molla Said ile birlikte, Şam’a hicret etmişler ve orada hayatlarını sürdürmüşlerdir. Kocası Molla Said, âlim biri olduğundan bir çok talebe okutmakla meşguliyetini sürdürmüştür.

Hanım’ın bir önemli hususiyeti ise şöyle anlatılır: “Bir çok talebesi olan Molla Said Efendi ders okuturken, takıldığı çetin meseleleri perde arkasında oturan Hanım’ı, Alime Hanım’a sorarmış, o ise duraksamadan hemen meseleyi çözüp cevap verirmiş, diye halen Şam’da hayatta olan Bitlis’li Abdülaziz Efendi anlatmışlardır.”1

Anlatılanlara göre, Nursî ailesinin bu bahtiyar evlâdı, kocası Molla Said ile birlikte, Mekke-i Mükerreme’de tavaf esnasında taşındığı sedyede vefat etmişlerdir.

Nursî ailesinin bu Alime Hanımı hakkında, küçük kardeşi Said, bir eserinde şunları ifade eder ve derki:

“Bu hazin kışta ve elîm bir vaziyetimde gayet elîm iki vefat haberini aldım. Biri, hem âli mekteplerde birinciliği kazanan, hem Risale-i Nur’un hakikatlerini neşreden biraderzâdem merhum Fuad; ikincisi, hacca gidip sekerat içinde tavaf ederken, tavaf içinde vefat eden Âlime Hanım namındaki merhume hemşirem… Bu iki akrabamın ölümleri, İhtiyar Risalesi’nde yazılan merhum Abdurrahman’ın vefatı gibi beni ağlatırken, imanın nuruyla o mâsum Fuad, o saliha Hanım insanlar yerinde meleklere, hûrilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın tehlike ve günahlarından kurtulduklarını mânen, kalben gördüm. O şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip hem onları, hem Fuad’ın pederi kardeşim Abdülmecid’i, hem kendimi tebrik ederek Erhamürrahimîne teşekkür ettim. Bu iki merhumeye rahmet duâsı niyetiyle buraya yazıldı, kaydedildi.”2

Bu muhteşem ve muazzez ailenin, ilim deryasında seyreden, fertlerinden bir Alime Hanım olan Hanım, ailenin diğer fertleri gibi almış oldukları mükemmel ve kutsî eğitimleri sonucu işte böylesine üstün meziyetlerle yaşamış ve öylece şu dar-ı dünyadan aslî vatanlarına yolcu olmuşlardır.

İnsanlığa eğitimde, terbiyede ve ilimde örnek bir ailenin mevcudiyetinden faydalanmamamın ne kadar büyük bir eksiklik olduğu da izahten varestedir..

Dipnotlar:
1- A. Kadir Badıllı, Mufassal Tarihçe-i Hayat 1, s. 52.
2- Asay-ı Musa, Said Nursî: s. 73.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*