Nur’un matbuat lisanı

Rahmetli Zübeyir Gündüzalp, “Keşke bir lahana yaprağı kadar gazetemiz olsa da” diyerek hasretini dile getirmesi çok manidardır. Bu hasretin kaynağı ise matbuat lisanı ile mübarek vatanın manevî halaskârı ve kurtuluşunun teminidir.

Üstad gizli münafıkların ve ifsat komitelerinin; kanun, adliye, asayiş ve idare noktasından Risale-i Nur hizmetinin engellenmesine çalıştığını ve çalışacağını söyler. Hatta bu konuda hükümetlerin bazı erkânını iğfal edip onlar eliyle tecavüz edileceğini de ifade eder. Bunlar geçmişte oldu da bitti değil. Her zaman için değişik şekillerde olan ve olacak olan manilerdir. Böylesi muzır manilerin vuku bulması durumunda almamız gereken tedbiri de ifade eder. Biz müsbet hareket ettiğimiz için mecburiyet olduğu zaman ancak müdafaa vaziyetinde kalırız. Bu, dahildeki durum içindir. Müdafaa konumundaki hareketimiz ile onların anarşi çıkarma vs. planları akim kalmaktadır.

İfsat komitesinin oyunları her zaman devam etmekte demiştik. Onlar iki koldan gelmekte. Birisi, Hıristiyan dinini mağlûp eden ve anarşiliği yetiştiren kuzeyde çıkan dehşetli dinsizlik cereyanıdır. Bu cereyanın değişik isim ve ünvanlarla yaptığı saldırı ve tahribatına karşı Nur Risaleleri sed vazifesi görebilir. İkincisi İslâm âleminin; İstiklâl Harbi öncesi İngiliz, Fransız, İtalyan gibi devletlerin planları ile aramıza ekilen fitnekâr ayrılık oyunlarından dolayı bu mübarek vatan ahalisine karşı pek dehşetli itirazları, kırgınlıkları ve ithamları var. İşte bu iki dehşetli cereyanın izalesi noktasından hem ifsatları akim bırakmak ve hem de İslâm âlemindeki uhuvvetin yeniden tesisisi için asrın silâhları, teçhizatları ve donanımları, yani matbuat lisanı ile hizmet etmek gerekir.

Yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtaları ile ifsat komiteleri bu vatan ahalisini iğfal ettiği gibi her nevî değerlerin ticarî, siyasî menfaate âlet edilerek kullanıldığına şahit oluyoruz. Dinin siyasete malzeme olarak kullanılması ile siyasetin dinsizliğe âlet edilmesi gibi en tehlikeli işlerde matbuat dediğimiz yazılı, görsel ve sosyal medya kullanılmakta. Cephe çok değişti. Din perdesi altında safdil hocaları, bid’a taraftarı veya enaniyetli sofi meşreplileri, mal, makam, şöhret, şehvet düşkünü insanları, korku tuzağına düşenleri, taraftar toplayamayan hasetleri, iş kolik ve vazife düşkünü insanlar gibi daha sıralanabilecek kimseleri de kurnazlıkla ifsat ederek ayrı ayrı cephede iğfal ediyor, kullanıyor, saldırıyı, tecavüzü bunlarla yapıyorlar.

İşte böylesi dehşetli bir zamanda matbuat lisanı ile umum inananlara kuvve-i maneviyeyi takviye edici neşriyatın yapılması elzemdir. İhtiyat ve tedbirle dikkatli ve hikmetlice yazılı, görsel ve sosyal medyanın kullanımı ile hizmetin devamı sağlanmalıdır. Bu vasıtaları kullanan ehl-i iman ve ehl-i hizmetin, birbiri ile münakaşaya düşmeden hizmete devamı sağlanmalıdır. Aldanan ehl-i ilim ve iman ile dostluğun muhafaza edilerek, “Biz size ilişmiyoruz, siz de bize ilişmeyin, ehl-i imanla kardeşiz” şeklindeki yatıştırıcı nasihatlerle hizmete devam edilmelidir.

Matbuat lisanı ile hizmet, bahsedilen gerçekler noktasından fevkalâde önemlidir. Gazete, dergi, kitap bu konuda mühim irşad ve iletişim vasıtalarıdır. Teknolojinin hızla ilerlediği bir zamanda bilgisayar, cep telefonları, internet vs. şu zamanın nihaî resmidir ki gelecekteki gelişmeler ayrı bir konu.

Ahirzamanda ehl-i imanı dalâletten muhafaza etmek, uhuvveti tesis etmek hususunda matbuat lisanı gerçekten mühim hizmetlere vasıtadır. İmanın kemale ermesi, hayata intikali ve muhtaçların İslâmî esasları kabulü ve devamı, matbuat ile mümkündür.

Yeni Asya, bu manaya masadak olmak için yola çıktı. Yeni Asya’nın, okuyucularına, Risale-i Nur’da sıralanan birlik ve beraberlik ölçülerini günlük hadiselere uygulayarak yorum ve tesbitin naklinde fevkalâde hizmeti ifa ettiği yaşanan bir gerçektir.

Üstadın vefatının ardından yaşanan gelişmeler karşısında; matbuat ile haberleşmenin sağlanarak, cemaatin sevk ve idaresinin, istikrar ve istikametle devamı için matbuat lüzumunu gören Zübeyir Gündüzalp’in tesbitinin isabetliliğini son yaşanan hadiselerle bir kere daha anladık.

Basınımızda istikrar çizgisini istikametle ve kaynağına sadakatle sürdüren Yeni Asya, Nur’un matbuat lisanı olma vazifesinde takdir ve şükranla devam etmektedir.

Not: Muhterem ağabeyimiz Mesut Zeybek’in ağabeyi Mehmet Zeybek’in vefatı dolayısıyla yakınlarına başsağlığı dilerim.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*